Turniej Jednego Wiersza – zawalcz o Laur Plateranki

Zapraszamy do udziału w XXIV Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza O Laur Plateranki uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Polski, a także ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.

Warunkiem udziału jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem (pseudonimem) egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 20 listopada 2017 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1,

41 – 200 SOSNOWIEC, tel./faks (0–32) 266 – 45 – 35

z dopiskiem na kopercie: „LAUR PLATERANKI”.

Turniej Jednego Wiersza – zasady udziału 

Tematyka i forma wiersza – dowolna. W wypadku dłuższego utworu należy przysłać jego fragment. Teksty kwalifikują do konkursu finałowego poloniści z II LO w Sosnowcu  z uczniami z Biura Turnieju. W komisji konkursowej zasiadają historycy literatury z Uniwersytetu Śląskiego, poeci i krytycy literaccy, nauczyciele – poloniści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz uczniowie.

Turniej Jednego Wiersza – finał

Autor zakwalifikowanego do finału wiersza proszony będzie o publiczne jego odczytanie w dniu 15 grudnia 2017 r. W uzasadnionych przypadkach  (np. niemożliwy przyjazd autora na finał) tekst zostanie przedstawiony przez aktora ze szkolnego teatru.

O zakwalifikowaniu do finału konkursu autorzy wierszy poinformowani zostaną najpóźniej do 10 grudnia 2017 roku na przesłany w zgłoszeniu adres e-mail.

Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury w osobnej publikacji, co zależy od możliwości finansowych organizatorów. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku, Internecie oraz zainteresowanych Turniejem gazetach i pismach.

Organizatorami Turnieju są: Biblioteka Szkolna, Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz miłośnicy poezji związani ze szkołą.

Dodatkowe informacje o Turnieju uzyskasz pod adresem e–mail: loplater@wp.pl i na stronie II LO im. E. Plater: http://www.plater.edu.pl

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *