Wpisy

Jak pisać charakterystykę porównawczą?

Mamy tu do czynienia z charakterystyką porównawczą, dwóch…

Wypracowanie nt.: Jakie zagrożenia niesie współczesność?

Zwróćmy uwagę na ograniczenie - gatunkowe - mamy pisać tylko…

TEST Z WIEDZY O OŚWIECENIU

Powtórz epokę oświecenia, rozwiązując z nami test. 1.…

TEST Z WIEDZY O RENESANSIE

Powtórz epokę renesansu, rozwiązując nasz test.  1. Jakie…

Miłość – jak ukazują ją poeci dawnych epok?

Miłość w średniowieczu, w renesansie, w baroku? Jak ukazują…

Obraz rodziny w literaturze dwudziestolecia międzywojennego

Wypracowanie: Szczęśliwa czy nie? Obraz rodziny w literaturze…

Obraz wsi w wybranych utworach młodopolskich

Sformułowanie: obraz wsi oznacza nie tyle konieczność opisania…

Podróż jako motyw literacki w Oświeceniu

Podróż jako motyw i pretekst do przekazania przesłań oświeceniowych…

Realizm czy groteska? – jak napisać na ten temat wypracowanie!

Temat wypracowania: Realizm czy groteska? Który ze sposobów…

Polskie uczelnie wśród najlepszych

Akademia Leona Koźmińskiego i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie…