Stypendia BAS na dwa lata nauki angielskiej szkole z internatem

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

  1. Adcote School for Girls – 2 miejsca , mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

  2. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

  3. Ellesmere College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)

  4. Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

  5. Tettenhall College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

  6. Wrekin College – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)

  7. Windermere School – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

  8. Rye St Anthony – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco zgłaszane.

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki. Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

– wiek: 1 klasa LO;

– obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;

– znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;

– wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )

– średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum minimum 4.80;

– udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;

– dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2017 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

– osobiście przygotowane CV w języku angielskim;

– kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;

– kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;

– wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem ); -osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;

– poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;

– deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2017 nie przekraczał 130.000 PLN.

Zgłoszenia podlegają wstępnej selekcji. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjnąw Warszawie, która odbędzie się w dniach 27 i 28 kwietnia 2019 patrz Regulamin Kwalifikacji BAS 2019.Zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać na adres:

British Alumni Society

(Fundacja British Council)

Ul. Koszykowa 54,

00-675 Warszawa

do dnia 20 lutego 2019 (decyduje data stempla pocztowego.) Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie www.bas.org.plKontakt: marzena.reich@gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl, +48 665 65 85 25

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *