Studia na politologii

Po czym się poznaje, że polityk kłamie? Po tym, że porusza ustami. Dowcipy o politykach chyba nie zniechęcą cię do wyboru tego kierunku studiów?

Możesz spytać, po co właściwie studiować politologię, skoro gro polityków kończyło różne inne studia- ekonomiczne, prawnicze, budowlane, rolnicze. Czy czasem sedno nie leży w tym, że politologia uczy tylko (lub aż) sposobu prowadzenia, uprawiania polityki, mechanizmów nią rządzących, a inne dziedziny dają konkretną wiedzę, stanowiącą meritum działań polityka? Przecież chcielibyśmy na stanowisku na przykład ministra środowiska widzieć osobę, która ma wiedzę w tej dziedzinie, a nie tylko orientację. Być może dlatego właśnie student, z którym rozmawiałam, wybrał i prawo, i politologię.
Ze studenckiego planera
Za trudne przedmioty mogą uchodzić te zawierające trochę filozofii, może sprawiać trudności ekonomia, a prawie na pewno logika.
Zajęcia, wykłady, konwersatoria mają pomóc poznać ci historię polityki, systemy polityczne na świecie. W pierwszych semestrach poznasz system prawa RP, współczesne systemy polityczne, historia Polski i powszechna. W następnych latach będziesz wałkować przedmioty kierunkowe, czyli m.in.: współczesny system polityczny RP, administrację publiczną, marketing polityczny, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, integrację europejską.
Alternatywą ale nie przymusem jest wybór przedmiotów realizowanych spoza standardu kształcenia, jak socjologia, geografia polityczna, metody i techniki badań życia politycznego, psychologia społeczna, media w systemie politycznym.
Filozofia, ekonomia, geografia polityczna ? bez zaliczenia tych zajęć nie zaliczysz semestru. Jeszcze w pierwszym lub drugim będziesz zmagał się ze statystyką i demografią czy polityką gospodarczą UE.
Jak widzisz sporo tu teorii, dużo przedmiotów typowo teoretycznych, potrzebna ci będzie dobra pamięć do zapamiętywania dat, danych liczbowych i statystycznych, nazwisk. A tę można wyćwiczyć na szczęście.
Z możliwości specjalizowania się
Polityka międzynarodowa i integracja europejska, systemy polityczne i samorząd terytorialny, praca socjalna, polityka międzynarodowa i integracja europejska, kultura i etyka polityczna, a także przywództwo polityczne czy służby zagraniczne – to przykładowe specjalności na politologii. Którą wybierzesz? Może w wyborze ułatwi ci orientacja co do przedmiotów, jakie trzeba w jej ramach zaliczyć, a może potencjalne miejsca pracy.
Na przykład „media i dziennikarstwo” przygotowują do pracy w mediach, stad warsztaty prasowe, nauka prawa prasowego i autorskiego, public relations i rzecznictwo prasowe. Ciekawą propozycją ukierunkowania się jest „marketing polityczny”, a wraz z nim zgłębianie takich przedmiotów, jak organizacja kampanii wyborczej, marketing organizacji non-profit i relacje z mediami.
Studia politologiczne dają też możliwość zdobycia kwalifikacji nauczycielskich – siłą rzeczy znajdują się na niej przedmioty przybliżające wiedzę z pedagogiki, metodyki nauczania itp.
Nieco inny charakter mają specjalizacje „samorządowa” czy „bezpieczeństwo publiczne” – tu pozyskasz sporą dawkę wiedzy z zakresu samorządu terytorialnego, prawnych podstaw ich działania, prawa administracyjnego, organizacji i zarządzania.
Nieśmiałe próby działalności
Koła naukowe, ale też wszelkie działanie w radiu, prasie uczelnianej, a przede wszystkim w samorządzie studenckim powinny być standardem w twoim przypadku. Jako przyszły politolog nie możesz mieć trudności z płynnym wypowiadaniem się, umiejętnością formułowania wypowiedzi prostej i treściwej zarazem, co często niestety nie jest atutem naszych polityków, którzy lubią wplatać w język polityki powiedzonka i przysłowia kolokwialne i nieeleganckie. Nie żałujcie więc czasu na uczestnictwo w kołach naukowych, jakie zostało zatwierdzone przez Senat UMCS i działa na tej uczelni – Politologiczne Koło Naukowe. Tego typu organizacje uczelniane dają jeszcze tę korzyść, że macie ułatwiony dostęp do bieżących, najnowszych informacji na temat współczesnego świata o polityki. Bierz też udział ? w miarę możliwości – w organizowania kampanii politycznych i wyborczych Poza tym jest to szansa na zetknięcie się z osobami praktykami, czyli z posłami, dziennikarzami politycznymi, publicystami i politologami.
Z listy prac
Wszystkie uczelnie trąbią na swoich stronach: kompetencje zdobyte na studiach umożliwią absolwentom znalezienie zatrudnienia w organach administracji terenowej i urzędach wojewódzkich, starostwach powiatowych. Czyli możesz po prostu wystarać się o posadę w urzędzie, czy to miasta, czy gminy, możesz jako poseł reprezentować swoją gminę, twoja wiedza może okazać się przydatna także w urzędzie pracy, w centrach pomocy rodzinie, w różnych firmach, które realizują zadania na rzecz społeczności lokalnych.
Politolodzy odnajdują się też w mediach, pracują często jako rzecznicy prasowi w urzędach czy w firmach o różnych profilach działania.
Wielu politologów najbardziej spełnia się, będąc najbliżej polityki, czyli pracując w organizacjach politycznych i społecznych, w biurach parlamentarzystów, w tym także eurodeputowanych, w siedzibach partii politycznych i organizacji społecznych. Niektórzy połknęli bakcyla i są lobbystami.
Co prawda, słyszymy, jak wielkie są zarobki polityków, że parlamentarzyści dostają pensję w wysokości około 10 000 zł, diety i inne dodatki…
Dlatego szukać trzeba pracy poza Wiejską. A nie jest z tym łatwo, jak twierdzą absolwenci. Stąd często zaczynają oni od staży w biurze porad obywatelskich, robią jakieś dodatkowe kursy np. doradcy obywatelskiego, biorą udział w konkursach ogłaszanych przez ministerstwa.

Wybrane uczelnie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Politechnika Białostocka

Z planu zajęć
nauka o państwie i prawie, nauka o polityce, myśl polityczna, systemy polityczne, najnowsza historia polityczna, historia polityczna Polski XX wieku, system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, partie polityczne i systemy partyjne, administracja publiczna, samorząd i polityka lokalna, marketing polityczny, polityka społeczna i gospodarcza, stosunki międzynarodowe, integracja europejska, statystyka i demografia, organizacja i zarządzanie, teoria polityki, metodologia badań politologicznych, ruchy społeczne, historia instytucji politycznych, filozofia i etyka polityki, socjologia polityki, psychologia polityki, komunikowanie polityczne, decydowanie polityczne, prawo europejskie

5.00 avg. rating (93% score) - 1 vote
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *