Studia euroazjatyckie – bardzo na czasie

Studia eurazjatyckie pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcone są państwom, które powstały po upadku ZSRR i ich najbliższemu sąsiedztwu.

 

Studia te nie mają charakteru kulturoznawczego, koncentrują się na zagadnieniach prawnych, politycznych i gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem warunków prowadzenia biznesu.

W programie studiów pojęciu Eurazji nadaje się znaczenie specyficzne, charakterystyczne dla rosyjskiej doktryny eurazjatystycznej, gdzie za „eurazjatycki kontynent” uważa się państwa byłego Imperium Rosyjskiego, ZSRR i nielicznych partnerów z najbliższego otoczenia (jak Turcja czy Iran), z którymi rejon ten wchodził w kontakty polityczne i gospodarcze.

Problemy poruszane podczas studiów obejmują Rosję i jej trudne stosunki z Ukrainą, Białoruś, Mołdawię, państwa Azji Środkowej: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan, a także kraje kaukaskie – Armenię, Azerbejdżan i Gruzję. Poruszane są również problemy stosunków tego obszaru z cywilizacją turecką, Iranem oraz obszarem Pacyfiku.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Podczas studiów licencjackich studenci realizują kursy dotyczące historii, przestrzeni geograficznej, religijnego zróżnicowania, rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego, życia politycznego i administracji na obszarze eurazjatyckim oraz szereg kursów do wyboru. Ponadto, program przewiduje zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego oraz angielskiego przez 3 lata nauki, każdego w wymiarze 270 godzin w całym toku studiów.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

dostarczają specjalistycznej i rzadkiej wiedzy oraz umiejętności związanych z zagadnieniami współczesności państw obszaru eurazjatyckiego: prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i finansowego, realiów prowadzenia biznesu, negocjacji w stosunkach z tym obszarem. Zapoznają z jego problemami gospodarczymi i społecznymi. Oprócz doskonalenia znajomości języka angielskiego dają szansę intensywnej nauki języka rosyjskiego, wraz z językiem biznesu (300 godzin).

Jest to kierunek dla osób, które swoją przyszłość wiążą z branżami zaangażowanymi w handel z krajami obszaru eurazjatyckiego. Bardzo dobra znajomość języka oraz zagadnień stosunków międzynarodowych tego regionu otwiera również drogę do kariery dyplomatycznej lub pracy w samorządzie terytorialnym.

* * *

Co zyskujesz, jeśli się zdecydujesz?

Studia nad obszarem eurazjatyckim w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ zapewniają m.in.

  • zajęcia w centrum miasta, tuż obok Muzeum Narodowego, Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana, Auditorium Maximum; nieopodal rozpościerają się krakowskie Błonia;
  • kontakt z goszczącymi w Instytucie uczonymi z obszaru eurazjatyckiego w formacie wykładów otwartych i wymiany naukowej;
  • możliwość uczestnictwa w Sekcji Eurazjatyckiej Koła Naukowego, dzięki której nasi studenci odwiedzają wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej, poznając realia życia i nawiązując bezpośrednie kontakty;
  • poznanie języka rosyjskiego i angielskiego jako języków negocjacji międzynarodowych w oparciu o nowatorskie metody nauczania

W rekrutacji na studia I stopnia liczy się:

jeden przedmiot do wyboru: geografia, historia, matematyka i wiedza o społeczeństwie, jeden przedmiot do wyboru: język polski lub język obcy nowożytny.

 

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *