Sprawdź, co nowego ze studiów proponuje Uniwersytet Gdański

To już pewne! W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2017/2018 są nowe kierunki studiów: akwakultura biznes i technologia oraz modelowanie matematyczne i analiza danych (studia stacjonarne I stopnia), a także biologia medyczna oraz wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (studia stacjonarne II stopnia). Jesli wybierasz się na psychologię, to wiedz, że w tym roku bezpośrednio będzie prowadzona rekrutacja na specjalizację: psychologia pracy i biznesu.

Ważne dla Ciebie info:

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański zostanie uruchomiona w czerwcu 2017 roku i będzie się odbywać się przez Internet w wygodnym dla kandydatów systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

 

A teraz kilka słów o nowych kierunkach UG:

 1. Akwakultura – biznes i technologia – studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii, tworzone w oparciu o obszar nauk przyrodniczych, z wykorzystaniem  doświadczeń naukowych z zakresu nauk rolniczych, leśnych oraz weterynaryjnych. Przygotowują wszechstronnie wykształconą kadrę dla firm i laboratoriów badawczych zajmujących się akwakulturą, a także kadrę administracyjną, zajmującą się sprawami akwakultury.
 2. Modelowanie matematyczne i analiza danych – studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki o profilu ogólnoakademickim, mają charakter interdyscyplinarny łączący obszary matematyki, fizyki
  i informatyki, realizowane we współpracy z ekspertami z branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz IT. Absolwenci będą przygotowani do pracy w działach ryzyka w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych, działach marketingu
  i we wszystkich firmach i instytucjach, gdzie konieczna jest analiza i przetwarzanie danych oraz usługi w tym zakresie.
 3. Biologia medyczna – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Biologii będą kształcić specjalistów łączących umiejętności z obszaru nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także z zastosowania technik z dziedziny biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki, fizjologii i neurofizjologii
  w diagnostyce chorób lub badaniu zaburzeń o podłożu neurologicznym.
 4. Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej – studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Filologicznym, współtworzone we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, o profilu praktycznym kształcące w zakresie realizacji form audiowizualnych, animacji kultury filmowej oraz teoretyczno-historycznym. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się organizacją i ekonomiką produkcji filmowej i telewizyjnej, animacją i upowszechnianiem kultury filmowej, edukacją filmową, w mediach, archiwach filmowych, będą przygotowani do realizacji indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego lub sztuki nowych mediów.
 5. Psychologia pracy i biznesu – stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie, nowa specjalność na kierunku psychologia na Wydziale Nauk Społecznych, na którą będzie bezpośrednio prowadzona rekrutacja. Interdyscyplinarne studia łączące obszary psychologii, zarządzania, ekonomii i marketingu, realizowane we współpracy z szerokim gronem praktyków. Absolwenci psychologii pracy i biznesu będą przygotowani do wykonywania pracy w różnorodnych obszarach związanych z rynkiem pracy, tj. organizacjach biznesowych, korporacjach, działach zarządzania zasobami ludzkimi, działach marketingu czy public relations oraz pracowniach psychologicznych, badających predyspozycje zawodowe, a także do podejmowania własnej inicjatywy biznesowej
  w wyniku kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Ale to nie wszystko!

W planach jest powołanie nowego kierunku studiów w języku angielskim European and International Business Law – studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji, które będą kształcić specjalistów swobodnie poruszających się w europejskiej i międzynarodowej przestrzeni gospodarczej.

Zanim podejmiesz decyzję, pamiętaj, że:

 • nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami.
 • studenci będą odbywać praktyki w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wiedzę będą zdobywać pod okiem kadry akademickiej UG i praktyków – specjalistów.

 

 

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *