Sprawdź, jakie nowe studia są na Politechnice Wrocławskiej

Można już rejestrować się w systemie rekrutacyjnym Politechniki Wrocławskiej. Łącznie na szesnastu wydziałach dla chętnych na stacjonarne studia I stopnia przygotowano 7,2 tys. miejsc.

logotypy-pwr

W tym roku kandydaci mają do wyboru 51 różnorodnych kierunków, w tym cztery nowości – Cyberbezpieczeństwo (Wydział Elektroniki), Inżynieria Biomedyczna (Wydział Mechaniczny), Matematyka i Statystyka (Wydział Matematyki), Budowa Maszyn i Pojazdów (Wydział Techniczno-Przyrodniczy). Zmianie uległa także nazwa jednego z kierunków – Ochronę Środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska) zastąpią Technologie Ochrony Środowiska.

 

Ponadto dla kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia przygotowano 630 miejsc, a na studia II stopnia 953 miejsca (w tym 375 na studiach stacjonarnych). Pierwsza rekrutacja zakończy się 6 lipca, a ogłoszenie wyników nastąpi dwa dni później. Drugi nabór rozpoczniemy 15 lipca.

 

Nowe kierunki:

Cyberbezpieczeństwo (Wydział Elektroniki) to kierunek gwarantujący wyksztalcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci, systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochrony danych. Studenci uzyskują wszechstronne wykształcenie w dyscyplinach informatyka i telekomunikacja, w aspektach technicznych oraz prawnych i organizacyjnych, z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów operacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych. Więcej informacji na stronie http://rekrutacja.pwr.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow/cyberbezpieczenstwo-w4-i-st-10425.html

 

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Mechaniczny) to kierunek łączący wiedzę z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Jego istotą jest wykorzystanie wiedzy inżynierskiej opartej na prawach fizyki i metodach matematyki do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania i eksploatacji sztucznych narządów i implantów, egzoszkieletów oraz robotów i manipulatorów medycznych. Więcej informacji na stronie http://rekrutacja.pwr.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow/inzynieria-biomedyczna-w10-i-st-10440.html

 

Matematyka i Statystyka (Wydział Matematyki) to kierunek gwarantujący wykształcenie matematyczne i statystyczne z naciskiem na takie przedmioty jak np. rachunek prawdopodobieństwa, statystyka i procesy stochastyczne. Wykształcenie to umożliwia znalezienie pracy przy analizie danych, kontroli jakości, badaniu profilu klienta w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, firmach informatycznych, konsultingowych, w przemyśle energetycznym czy motoryzacyjnym. Więcej informacji na stroniehttp://rekrutacja.pwr.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow/matematyka-i-statystyka-w13-i-st-10439.html

 

Budowa Maszyn i Pojazdów (Wydział Techniczno-Przyrodniczy) to kierunek, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy regionu dolnośląskiego. Student podczas całego cyklu kształcenia ma kontakt z wybranym przedsiębiorcą, u którego odbywa praktyki, ponad połowa zajęć ma charakter praktyczny, a nauczanie prowadzą specjaliści mający również doświadczenie zdobyte poza uczelnią. Więcej informacji na stronie http://rekrutacja.pwr.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow/budowa-maszyn-i-pojazdow-10438.html

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *