Społeczna Akademia Nauk to największa uczelnia niepubliczna w Polsce, która w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych. SAN prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe, studia po angielsku oraz MBA, studia przez internet, a także liczne kursy, warsztaty i szkolenia. Jednym z wielu atutów uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do polskiego dyplomu magistra – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki za granicę.

hugjhghjgjhgj,y

Istotą kształcenia w Społecznej Akademii Nauk jest połączenie akademickiej wiedzy z elementami kształcenia praktycznego. W porozumieniu z pracodawcami i w konsultacji z otoczeniem biznesowo-gospodarczym, SAN opracowuje nowatorskie i – często – unikatowe programy studiów, które zapewniają wyposażenie studentów w solidną wiedzę akademicką oraz w rzetelne umiejętności praktyczne wymagane przez pracodawców. Uczelnia stale rozwija swoją ofertę edukacyjną i dostosowuje programy kształcenia do wymogów współczesnej gospodarki. SAN zatrudnia kilkuset nauczycieli akademickich, wśród których znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym oraz wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym, przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu, SAN przygotowuje bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy stają się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym rynku pracy.

SAN jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Potwierdzeniem marki Społecznej Akademii Nauk są przyznane akredytacje, wysokie miejsca w rankingach oraz liczne prestiżowe wyróżnienia, co odzwierciedla wysoką rangę uczelni, potencjał naukowy, bardzo dobry poziom edukacji oraz najlepszą jakość kształcenia.

Czy wiesz, że…

 • Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.
 • SAN w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.
 • Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzie, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.
 • Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NEASC.
 • W prestiżowych rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.
 • SAN współpracuje z amerykańskim Clark University, a także z innymi uniwersytetami z Europy, Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk), Ameryki Południowej (Brazylia, Chile, Peru) i z Azji (Filipiny, Indonezja, Birma).
 • W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie.
 • W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni polscy i zagraniczni praktycy.
 • Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNiSW.
 • Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia.
 • W trosce o przyszłość studenta SAN prowadzi Akademickie Biuro Karier.

Nowości Społecznej Akademii Nauk

Dziennikarstwo i Nowe Media (studia I stopnia)

To studia przygotowane z myślą o tych, którzy chcą poznać, a z czasem tworzyć nowoczesne dziennikarstwo lub odnaleźć się w obszarach związanych z public relations. To najlepszy kierunek dla tych, którzy interesują się nowymi technologiami i chcą zdobyć profesjonalne przygotowanie do pracy w redakcjach dziennikarskich, agencjach PR lub domach mediowych. Unikatowy program studiów obejmuje przedmioty z zakresu nowych mediów, komunikacji społecznej, marketingu medialnego i PR. Cechą wyróżniającą te studia jest położenie nacisku na zajęcia warsztatowe, prowadzone przez aktywnych zawodowo dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu PR.  To przede wszystkim ćwiczenia z nowomedialnego dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego oraz warsztaty z PR, kreowania wizerunku, negocjacji i mediacji, a także rzecznictwa prasowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w SAN oraz w redakcjach mediów i instytucjach współpracujących z Akademią. Studenci mają także możliwość wzbogacenia swej wiedzy w trakcie wyjazdów zagranicznych m.in. do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli i Strasburgu oraz podczas współtworzenia uczelnianej redakcji.

 

Koordynator pojazdów autonomicznych – specjalność na kierunku Logistyka

(studia I stopnia)

Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniających się warunków prawnych oraz braku zasobów ludzkich, stworzyła innowacyjny program edukacyjny „Koordynator pojazdów autonomicznych”. Specjalność pod tą samą nazwą jest realizowana od roku akademickiego 2018/2019 na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN. Partnerem strategicznym projektu jest LINK – największa firma transportowa w Polsce specjalizująca się w transporcie drogowym w Unii Europejskiej i posiadająca flotę ponad 1200 jednostek. Wsparcie merytoryczne specjalizacji udzieliło również Volvo Group Trucks. Grupa Volvo jest liderem wśród producentów pojazdów ciężarowych w technologii pojazdów autonomicznych. Projekt stwarza wiele możliwości dla Studentów SAN, którzy będą mogli odbywać praktyki zawodowe w obu firmach, gdzie poznają najnowsze systemy zarządzania pojazdami i transportem. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

Japonistyka (studia I i II stopnia)

Japonistyka to kierunek, który cieszy się niesłabnącą popularnością. Studia są przeznaczone zarówno dla pasjonatów Japonii, jak i dla osób, które chciałyby poznać język, historię, religię, literaturę oraz cywilizację tego kraju i kładą szczególny nacisk na praktyczną naukę języka japońskiego. Program studiów wzbogacony jest o elementy ekonomii, polityki, geografii, sztuki oraz poszerza zakres wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji związanych z tłumaczeniem tekstów specjalistycznych. Kierunek umożliwia spojrzenie na Japonię z różnych perspektyw.

Pielęgniarstwo (studia I stopnia)

Ze względu na duże zapotrzebowanie na dobrze wykształcony średni personel medyczny, w porozumieniu z instytucjami medycznymi z Łodzi i Województwa Łódzkiego SAN zdecydowała się na uruchomienie studiów na kierunku „Pielęgniarstwo”. Proponowany kierunek o praktycznym profilu kształcenia daje możliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych lub udoskonalenia posiadanych już umiejętności oraz pozwala absolwentom na podejmowanie indywidualnych zadań zawodowych czy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich. Absolwent kierunku „Pielęgniarstwo”, w odpowiedzi na społeczne potrzeby i oczekiwania rynku pracy, zostanie w procesie kształcenia wyposażony w odpowiednie kompetencje zawodowe zgodne z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz koncepcją podejścia do pacjenta, uwzględniającą poszanowanie i respektowanie jego praw, empatycznego, skutecznego postępowania i porozumiewania się z pacjentem.

Koordynator informacji logistycznej – specjalność na kierunku Logistyka

(studia I stopnia)

Specjalność pod taką samą nazwą realizowana będzie na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN od roku akademickiego 2019/2020. Społeczna Akademia Nauk, tworząc wysoce upraktycznione specjalności kierunkowe prowadzone w formie studiów dualnych, łączących klasyczne studia z praktyką w przedsiębiorstwach, odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie rynku pracy. A to właśnie branża logistyczna wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą odpowiadać za tworzenie i implementację rozwiązań z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych ICT. Partnerem strategicznym projektu jest firma MS POS POLAND Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo o prawie 30 letniej historii i ugruntowanej pozycji na europejskim rynku teleinformatycznym zajmujące się wdrożeniami i serwisowaniem systemów usprawniających szeroko rozumiane procesy zarządzania przedsiębiorstwem. MS POS to także złoty partner wdrożeniowy Microsoft. W ramach nowej specjalności główny nacisk położony będzie na kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych i zaspokajanie tych potrzeb rozwiązaniami bazującymi na najnowszych technologiach ICT. W ramach zajęć praktycznych studenci poznają także innowacyjne podejście do samego procesu wdrożenia bazujące na metodykach zwinnych. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – największa uczelnia niepubliczna w Polsce, oferuje kształcenie na 25 kierunkach we wszystkich rodzajach i typach studiów. Oprócz stacjonarnych i niestacjonarnych studiów licencjackich oraz magisterskich, ma w swojej ofercie także studia podyplomowe, doktoranckie, studia przez internet oraz w języku angielskim. Dzięki wieloletniej współpracy SAN z Clark University (USA), studenci mają możliwość uzyskania amerykańskiego dyplomu Master, a nawet wyjechania na roczny staż w wybranej amerykańskiej firmie w ramach programu Optional Practical Training. SAN oferuje również studia MBA.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes