Jakie są rekrutacyjne trendy? – raport Państwowego Instytutu Badawczego

W minionym roku akademickim (2018/2019) najwięcej kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie ubiegało się o przyjęcie na kierunek lekarski (ponad 56 tys.), informatykę (ponad 55 tys.), zarządzanie (ponad 41 tys.) oraz psychologię (ponad 30 tys.). To trendy utrzymujące się od 2016 roku – informuje Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

Najwięcej zaś spośród chętnych zostało przyjętych na informatykę (ponad 20 tys., czyli 1 osoba na 3 ubiegające się), zarządzanie (ponad 18 tys., czyli prawie co drugi ubiegający się) i pedagogikę (ponad 12 tys., czyli co drugi kandydat). Jeśli chodzi o studia drugiego stopnia to najwięcej kandydatów chciało studiować zarządzanie (ponad 20 tys.), pedagogikę (ponad 12 tys.) oraz finanse i rachunkowość (ponad 9 tys. chętnych). Popyt ten skorelował się pozytywnie z ofertą uczelni, bo właśnie na te kierunki studiów drugiego stopnia przyjęto największą liczbę chętnych (zarządzanie – ponad 14 tys. osób, pedagogika – ponad 10 tys., finanse i rachunkowość – ponad 6 tys.).

Najczęściej prowadzony kierunek

Od strony podażowej ranking najczęściej prowadzonych przez uczelnie kierunków na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich otwiera pedagogika, i to zarówno o profilu ogólnoakademickim, jak i praktycznym[1] (132 kierunki ogólnoakademickie i 129 praktycznych). Zaraz za nią wśród kierunków ogólnoakademickich plasują się zarządzanie (113 oferowanych przez uczelnie kierunków), informatyka (99), administracja (85) i ekonomia (81), zaś wśród kierunków praktycznych – fizjoterapia (120), zarządzanie (95), administracja (84), pielęgniarstwo (83), informatyka (79). Widać wyraźnie, że wiele kierunków o profilu akademickim, które znajdują się w czołówce najczęściej prowadzonych kierunków na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, ma swoje odpowiedniki wśród kierunków praktycznych (np. pedagogika, zarządzanie, informatyka, administracja). Wśród najczęściej prowadzonych kierunków o profilu akademickim na studiach drugiego stopnia liderem jest również pedagogika, a w czołówce znalazły się także inne kierunki z obszaru nauk społecznych (zarządzanie, ekonomia). Wśród kierunków o profilu praktycznym często prowadzone są też kierunki z obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu (pielęgniarstwo, fizjoterapia).

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich kierunki o tendencji wzrostowej, czyli takie, które w roku akademickim 2018/2019 przyjęły więcej studentów niż w roku akademickim 2017/2018 to: logistyka, psychologia, kierunek lekarski i pielęgniarstwo. Na przeciwnym biegunie znalazły się ekonomia, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz mechanika i budowa maszyn, które w tym samym czasie zmniejszyły liczbę przyjętych.

Największa konkurencja na aktorstwie

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich największa konkurencja była na aktorstwie. O jedno miejsce na tym kierunku rywalizowało aż 28 kandydatów. Tak duża liczba chętnych na jedno miejsce wynika z faktu, że jest to kierunek oferujący rocznie stosunkowo niewiele miejsc dla studentów, bo jedynie 156. Generalnie najwięcej kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce ubiegało się o przyjęcie na te kierunki, które oferowały kandydatom stosunkowo niewielką liczbę miejsc. Wyjątkiem jest kierunek lekarsko-dentystyczny, który mimo wyjątkowo dużej liczby oferowanych miejsc (aż 1 222) cieszył się zainteresowaniem kandydatów znacznie przekraczającym ofertę uczelni (aż 14 706 kandydatów na studia). Z kolei kandydaci na studia drugiego stopnia, podobnie jak w latach ubiegłych, spotykali się ze znacznie mniejszą konkurencją niż kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. W roku akademickim 2018/2019 największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki anglojęzyczne – innovation management (ponad 9 kandydatów na jedno miejsce), product&process management (8), financial engineering (ponad 5) oraz international relations (5).

Co wybierają olimpijczycy? 

Kandydaci na studentów, którzy byli laureatami olimpiad wybierali podobnie jak ich koledzy nieolimpijczycy – najczęściej właśnie kierunki z czołówki najpopularniejszych, w szczególności informatykę i prawo. Olimpijczycy stawiają jednak przede wszystkim na kierunki interdyscyplinarne – stanowią aż połowę studentów rozpoczynających kształcenie w toku indywidualnych studiów międzyobszarowych w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych oraz indywidualnych studiów informatyczno-matematycznych. Olimpijczykiem jest także co czwarty student inżynierii i analizy danych.  

Dane pochodzą z systemu POL-on (stan na 19.03.2019) i zostały opracowane przez specjalistów z Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

[1] Profil ogólnoakademicki realizowany jest przy założeniu, że ponad połowę programu studiów, określonego w punktach ECTS, stanowią zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy. Natomiast profil praktyczny realizowany jest przy założeniu, że na ponad połowę programu studiów, określonego w punktach ECTS, składają się zajęcia praktyczne prowadzone między innymi przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Tekst: Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *