Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020

Po raz 21. opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020: na czele Uniwersytet Jagielloński, na drugim miejscu Uniwersytet Warszawski (przed rokiem było odwrotnie), na trzecim – Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych po raz 21. zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego. Przygotowany został także ranking 70 kierunków studiów, dzięki czemu maturzyści będą mogli wybrać te uczelnie, które prowadzą je na najwyższym poziomie.

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Przygotowanie tegorocznego Rankingu Kierunku Studiów wymagało od Kapituły i analityków z „Perspektyw” szczególnego wysiłku związanego z nowymi zasadami funkcjonowania uczelni wprowadzonymi ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku. Ranking Kierunków Studiów obejmujący 70 najpopularniejszych kierunków (lub grup kierunków) studiów. Dodatkowymi kierunkami włączonymi do rankingu, w porównaniu z poprzednim rokiem, są Filologia angielska oraz Lotnictwo i kosmonautyka.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący publiczne uczelnie specjalizujące się w kształceniu na poziomie praktycznym;
  • Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 70 kierunków studiów, w tym Ranking Kierunków Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl

Ranking Uczelni Akademickich 2020

1     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2     Uniwersytet Warszawski
3     Politechnika Warszawska
4     Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
6=   Politechnika Wrocławska
6=   Gdański Uniwersytet Medyczny
8=   Politechnika Gdańska
8=   Politechnika Łódzka
10= Uniwersytet Wrocławski
10= Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Ranking Uczelni Niepublicznych 2020

1     Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2     SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
3     Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
4     Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
5     Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
6=   Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
6=   Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
8=   Collegium Civitas w Warszawie
8=   Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
10   Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych 2020

1     Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
2     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
3     Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Podrankingi w typach uczelni

Najlepszy uniwersytet – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Najlepsza uczelnia techniczna – Politechnika Warszawska
Najlepsza uczelnia medyczna – Gdański Uniwersytet Medyczny
Najlepsza uczelnia ekonomiczna – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Najlepsza uczelnia rolnicza – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Najlepszy AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Najlepsze uczelnie pedagogiczne – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Najlepsi w poszczególnych kryteriach

Lider umiędzynarodowienia – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Uczelnia o najwyższym potencjale naukowym – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uczelnia o najwyższej efektywności naukowej – Uniwersytet Warszawski
Uczelnia o najwyższym prestiżu – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Lider na rynku pracy – Politechnika Warszawska
Lider publikacji – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Lider innowacyjności – Politechnika Lubelska

Ranking Kierunków Studiów 2020

Administracja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Archeologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Architektura krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Astronomia
Uniwersytet Warszawski

Biologia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biotechnologia (mgr)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Chemia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dietetyka
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Dziennikarstwo i komunikacja
Uniwersytet Warszawski

Ekonomia
Uniwersytet Warszawski

Filologia angielska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia polska
Uniwersytet Warszawski

Filologie obce
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filozofia
Uniwersytet Warszawski

Finanse i rachunkowość
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Fizyka
Uniwersytet Warszawski

Geografia
Uniwersytet Warszawski

Geologia
Uniwersytet Warszawski

Gospodarka przestrzenna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Historia
Uniwersytet Warszawski

Informatyka (mgr)
Uniwersytet Wrocławski

Kierunki o żywieniu i żywności
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunki rolnicze i leśne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kulturoznawstwo
Uniwersytet Warszawski

Matematyka
Uniwersytet Warszawski

Ochrona środowiska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Politologia
Uniwersytet Warszawski

Prawo
Uniwersytet Warszawski

Psychologia
Uniwersytet Warszawski

Socjologia
Uniwersytet Warszawski

Stosunki międzynarodowe
Uniwersytet Warszawski

Teologia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Weterynaria
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarządzanie
Uniwersytet Warszawski

Zootechnika
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ranking Studiów Medycznych 2020

Analityka medyczna
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Farmacja
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Fizjoterapia
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Kierunek lekarski
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Kosmetologia
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Pielęgniarstwo
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Położnictwo
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Turystyka i rekreacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wychowanie fizyczne (ex aequo)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Zdrowie publiczne
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Ranking Studiów Inżynierskich 2020

Architektura
Politechnika Warszawska

Automatyka i robotyka
Politechnika Warszawska

Biotechnologia (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Budownictwo
Politechnika Wrocławska

Elektronika i telekomunikacja
Politechnika Warszawska

Elektrotechnika
Politechnika Warszawska

Energetyka
Politechnika Warszawska

Fizyka techniczna
Politechnika Warszawska

Geodezja i kartografia
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Górnictwo i geologia
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Informatyka (mgr inż.)
Politechnika Warszawska

Inżynieria biomedyczna
Politechnika Warszawska

Inżynieria chemiczna
Politechnika Warszawska

Inżynieria materiałowa
Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska
Politechnika Warszawska

Logistyka (ex aequo)
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Lotnictwo i kosmonautyka
Politechnika Warszawska

Mechanika i Budowa Maszyn
Politechnika Warszawska

Mechatronika
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Technologia chemiczna
Politechnika Warszawska

Transport
Politechnika Warszawska

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Politechnika Warszawska

Pełne wyniki rankingu znajdują się na stronie: www.ranking.perspektywy.pl

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *