Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim wyróżniona przez PKA

Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim, magisterski kierunek prowadzony w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych, uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Jest to ocena wyjątkowa i rzadko przyznawana. Spośród 39 magisterskich kierunków psychologii w Polsce tylko 3 uzyskały ocenę wyróżniającą.

To już czwarta wyróżniająca ocena PKA dla Uniwersytetu Gdańskiego. Poprzednie otrzymały kierunek biotechnologia, Wydział Oceanografii i Geografii i Wydział Chemii.

Aby uzyskać wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek musi spełniać ponadstandardowe wymagania dotyczące kształcenia.

Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim stanie się kierunkiem jeszcze lepiej rozpoznawalnym zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Dzięki temu staniemy się jeszcze atrakcyjniejszym partnerem dla uczelni ze świata zarówno w procesie pozyskiwania grantów, jak i szeroko rozumianego umiędzynarodowienia procesu kształcenia – podkreśla prof. Mariola Bidzan, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oferuje możliwość kształcenia na kierunku psychologia z możliwością wyboru spośród 7 ścieżek specjalizacyjnych (psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia organizacji, zarządzania i marketingu, patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna, psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju, psychologia rodziny oraz psychologia sportu).

W ofercie są unikatowe specjalności: neuropsychobiologia, psychologia pracy i biznesu i psychoseksuologia, na które są prowadzone bezpośrednie rekrutacje.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, jako jeden z dwóch instytutów psychologii w Polsce, ma zgodę Ministerstwa Zdrowia na działanie Ośrodka Akredytacyjnego i realizację specjalizacji podyplomowej z psychologii klinicznej.

 

Światowy poziom prowadzonych badań naukowych i kształcenia możliwy jest dzięki znakomitej kadrze oraz nowoczesnej infrastrukturze. Instytut Psychologii mieści się w gmachu Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii, który został oddany do użytku w 2008 roku. W budynku znajdują się m.in. nowoczesne audytoria, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne, obserwacyjne i terapeutyczne (z lustrami weneckimi), metod psychoregulacji oraz laboratoria: Diagnostyki Psychologicznej, Badań Psychomotorycznych, Badań Psychoneurofizjologicznych.

Więcej informacji o ocenach PKA znajduje się na stronie: http://www.pka.edu.pl/rodzaje-ocen/

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *