03b10624

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny – nowe studia na GUMed

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny jest kierunkiem studiów II stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Studia trwają 2 lata.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze (ludzkie i weterynaryjne), wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety. Profil praktyczny realizowany będzie nie tylko dzięki 3-miesięcznemu stażowi odbywanemu w czasie studiów we współpracujących firmach i instytucjach z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, ale także ze względu na duży udział w procesie dydaktycznym profesjonalistów zatrudnionych w przemyśle. W czasie kształcenia zostanie rozwinięta wiedza chemiczno-biologiczna zdobyta wcześniej przez studentów na kierunkach licencjackich lub magisterskich, z silnym ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące wytwarzania przemysłowego leków i kosmetyków, w tym kontroli ich jakości, dopuszczania do obrotu oraz dystrybucji i marketingu (m. in.: Technologia formulacyjna, Analiza leków i kosmetyków, Surowce naturalne, Prawodawstwo, Badania przedrejestracyjne i transfer technologii, Dobra Praktyka Wytwarzania i Dystrybucji, Inżynieria procesowa).

Studenci poznają podstawy nauk farmaceutycznych w zakresie działania leku na organizm, co zwiększy umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji wpływających na bezpieczeństwo produktów (m. in.: Farmakologia i toksykologia, Farmakokinetyka i biofarmacja).

Program studiów spełnia oczekiwania pracodawców z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, którzy są jego współtwórcami. Realizacja programu gwarantuje, że absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w tym obszarze bez konieczności podstawowego wdrażania przez pracodawcę, co skróci czas przygotowania do podejmowania zadań po zatrudnieniu, obniżając także koszty tych przygotowań dla pracodawcy. Kompleksowe i szerokie przygotowanie do pracy z produktem leczniczym, kosmetykiem i suplementem diety pozwoli kształtować wysoką świadomość działań zawodowych gwarantujących odpowiednią jakość produktów. Takich umiejętności poszukują pracodawcy.

Absolwent ma uzyskać wiedzę i umiejętności, które są niezbędne na obejmowanych w przyszłości stanowiskach pracy:

 • uczestniczenie w procesach produkcyjnych i ich nadzorowanie,
 • kontrola jakości produktów i rozwijanie systemu zapewnienia jakości,
 • prowadzenia audytów i kontroli,
 • prowadzenie dystrybucji produktów i nadzorowania systemu dystrybucji,
 • sporządzanie dokumentacji produktu przedstawianej organowi upoważnionemu w procedurze dopuszczania do obrotu,
 • pełnienie obowiązków osoby wykwalifikowanej, która jest odpowiedzialna za sprawdzenie przed wprowadzeniem na rynek, czy każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami,
 • tworzenie i przekazywanie informacji o produkcie,
 • prowadzenie badań naukowych nad rozwojem nowych technologii, produktów oraz metod analizy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA KIERUNEK?

Na studia II stopnia, kierunek przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny mogą być przyjmowani absolwenci studiów:

 • I stopnia:
  – biologia i kierunki pokrewne,
  – chemia i kierunki pokrewne,
  – biotechnologia,
  – kosmetologia,
  – dietetyka,
  – technologia żywności i żywienia człowieka,
  – fizyka i kierunki pokrewne,
  – inżynieria i kierunki pokrewne.
 • jednolitych magisterskich:
  – analityka medyczna,
  – biotechnologia,
  – farmacja,
  – lekarski.

O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje wyłącznie liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny będzie sprawdzał wiedzę z przedmiotów biologii i chemii medycznej.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *