Głównym celem Programu

jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego

dzieci i młodzieży

oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie.
W czasie trwania Programu, wspólnie przechodzimy przez różnorodne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ich otoczenia (nauczycieli i rodziców).

Program uczy przede wszystkim uważności na siebie i innych, daje poczucie wartości, pokazuje jak budować i dbać o relacje, wspiera motywację i rozwój talentów, a co za tym idzie podnosi samoocenę i otwiera na zmianę i rozwój.

Od początku realizacji Programu jest on całkowicie bezpłatny dla szkół i placówek oraz co ważne dla nas, jest skierowany do miejsc w całym kraju. Chcemy aby program zagościł wszędzie tam gdzie dyrektorzy, nauczyciele i społeczność szkolna widzą potrzebę działania i mają chęć zmiany. Razem możemy więcej zrobić dlatego łączymy siły ze szkołami, otoczeniem szkół, samorządami, firmami dla których bezpieczeństwo i wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to ważny temat.

Obecnie zakończyliśmy rekrutację, ale zapraszamy do śledzenia nowości na www.programsmp.pl

Na stronie znajdują się także wszystkie szczegóły programu i korzyści z uczestnictwa w nim, m. in są to: szkolenia on-line dla nauczycieli, spotkania i szkolenia dla rodziców, lekcje wychowawczo- profilaktyczne, dostęp do dedykowanych programów dodatkowych, pakiety startowe dla szkół (paczki z pomocami), bezpłatne konsultacje i wsparcie specjalistów, ciekawe i inspirujące zadania comiesięczne i wiele innych atrakcji.

Z bieżących projektów Fundacji, aktywnie działa poradnia on line „Poukładaj sobie w głowie”, która  ma zapewnić wsparcie specjalistyczne dzieciom i młodzieży w całej Polsce oraz dla ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom. To pierwsza w Polsce szeroko dostępna pomoc online. W ramach poradni, zapewnione zostaną bezpłatne porady i konsultacje świadczone przez:

psychologów

terapeutów

prawników

terapeutów uzależnień

pedagogów

mediatorów

Więcej informacji o aktualnościach dotyczących Poradni na:

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes