Politechnika Wrocławska dobrze oceniona przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów

Sukcesem zakończył się proces oceny instytucjonalnej (Institutional Evaluation Programme) Politechniki Wrocławskiej, który przeprowadziło Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA).

Przedstawiciele międzynarodowego zespołu ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), pod przewodnictwem Sokratisa Katsikasa (rektora Open University of Cyprus), gościli na PWr dwukrotnie. Pierwsza wizyta miała miejsce w październiku 2019 r., a druga na początku grudnia. Celem obu spotkań było omówienie informacji zawartych w raporcie samooceny oraz zapoznanie członków zespołu EUA–IEP ze sposobem zarządzania uczelnią i jej funkcjonowaniem, szczególnie w zakresie zarządzania badaniami i wykorzystywaniem ich wyników.

Efektem jest opublikowany raport zespołu EUA wraz z rekomendacjami zmian. Pozytywna ocena instytucjonalna PWr pozwala na posługiwanie się prestiżowym logotypem EUA-IEP przez najbliższe pięć lat. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy uczelnia powinna przygotować krótki raport odnośnie rozwoju uczelni.

Politechnika Wrocławska została wysoko oceniona, zarówno pod względem jakości kształcenia, jak i poziomu prowadzonych badań. Doceniono też działania wspierające umiędzynarodowienie oraz  usługi wsparcia dla studentów.

Analizie poddane zostały następujące obszary:

  • zarządzanie i podejmowanie decyzji instytucjonalnych,
  • kultura jakości (kultura organizacyjna),
  • system nauczania,
  • badania,
  • działania społeczne,
  • umiędzynarodowienie.

fot. Tupungato/Shutterstock.com

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *