Olimpiada Artystyczna – konkurs dla uczniów szkół średnich

Interesujesz się historią sztuki lub historią muzyki? Weź udział w Olimpiadzie Artystycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Możesz wybrać jedną z dwóch sekcji:  historia sztuki lub historia muzyki, i zdobyć tytuł laureata lub finalisty, który zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe.

Olimpiada Artystyczna to bardzo wzbogacające doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki. Dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty uczestników związane z dotarciem na etap okręgowy i centralny. Zwracają koszty podróży, zapewniają noclegi i wyżywienie. Zatem każdy, kto interesuje się sztuką lub muzyką i chciałby sprawdzić swoje siły, bez przeszkód może wziąć udział w Olimpiadzie.

Świetnie! Jesteś na najlepszej drodze, aby zostać laureatem Olimpiady Artystycznej! Przed Tobą fantastyczna przygoda ze światem sztuki lub muzyki. Nie zapomnij tylko o niezbędnych formalnościach…

 

 

 1. Zgłoszenie przez ucznia swojemu nauczycielowi opiekunowi uczestnictwa w Olimpiadzie – ustalenie z nauczycielem opiekunem tematu własnego do opracowania, wypełnienie Karty Uczestnika do 9 października 2017 r.
 2. Pisemne poinformowanie sekretarzy naukowych Komitetu Okręgowego przez Szkolną Komisję Olimpiady o miejscu eliminacji oraz przekazanie imiennej listy uczestników eliminacji szkolnych – do 16 października 2017 r.
 3. Poinformowanie Komitetu Głównego przez Komitety Okręgowe o liczbie uczestników eliminacji szkolnych oraz liczbie Komisji Szkolnych do 6 listopada 2017 r.
 4. Uzgodnienie z sekretarzem naukowym Komitetu Okręgowego tematu własnego ucznia przygotowywanego do eliminacji okręgowych i centralnych – do 30 listopada 2017 r.
 5. ELIMINACJE SZKOLNE (I stopnia) – tylko egzamin pisemny

12 grudnia 2017 r. w godz. 11.00–12.00 – rozwiązanie testu w godz. 12.15–15.00 – opis dzieła sztuki.

 1. Przesłanie przez Szkolne Komisje Olimpiady do sekretarzy Komitetów Okręgowych protokołów z eliminacji szkolnych z ocenami z egzaminu pisemnego wszystkich uczestników eliminacji oraz Kart Uczestnika, prac pisemnych (testy i opisy) oraz konspektów tematu własnego (szczegółowy plan tematu własnego ujęty w punktach oraz wypisana szczegółowa literatura przedmiotu) uczniów wytypowanych do eliminacji okręgowych (II stopnia) – do 18 grudnia 2017 r.

 

 1. Powiadomienie uczniów przez Komitety Okręgowe o zakwalifikowaniu do eliminacji

 

okręgowych, miejscu i terminie eliminacji – do 15 stycznia 2018 r.

 1. Powiadomienie Komitetu Głównego przez Komitety Okręgowe o liczbie uczniów

 

zakwalifikowanychdo eliminacji okręgowych, miejscu eliminacji i składzie jury do 22 stycznia 2018 r.

 1. ELIMINACJE OKRĘGOWE (II stopnia) – od 12 do 14 lutego 2018 r.

 

eliminacje pisemne – 12 lutego 2018 r. w godz. 10.00–13.30.

 1. Wysłanie przez Komitety Okręgowe do Komitetu Głównego protokołów z eliminacji okręgowych oraz Kart Uczestnika wraz z pracami pisemnymi z eliminacji I i II stopnia oraz konspektami tematu własnego kandydatów do eliminacji centralnych – do 21 lutego 2018 r.

 

 1. Zawiadomienie uczniów przez Komitet Główny o zakwalifikowaniu do eliminacji

 

centralnych (III stopnia) – do 23 marca 2018 r.

 1. ELIMINACJE CENTRALNE (III stopnia) – od 16 do 19 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie listy laureatów i finalistów, wręczenie dyplomów – 19 kwietnia 2018 r.

 

Wszystkie informacje dotyczące 42. edycji Olimpiady Artystycznej znajdziesz na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl  

Są tam aktualne informacje organizacyjne, terminarz, regulamin, wytyczne, dane kontaktowe sekretarzy okręgowych oraz materiały pomocne dla nauczycieli i uczniów.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *