Nowe kierunki na Uniwersytecie Gdańskim  

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020  to ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkole doktorskiej oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.  Na nowy rok akademicki zaplanowano osiem nowych kierunków.

 

Informatyka o profilu praktycznym

Stacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Zajęcia będą prowadzone w nowym budynku Instytutu Informatyki z nowoczesną infrastrukturą i wyposażeniem, który powstaje w ramach projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” (Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020). Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program nowych studiów powstał we współpracy z pracodawcami branży IT. Efektem tej współpracy są zajęcia prowadzone częściowo przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm. W trakcie studiów  studenci poznają wybrane języki programowania, związane z wytwarzaniem i testowaniem aplikacji, nauczą się podstaw z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej i innych, matematycznych koncepcji w informatyce. Zdobędą wiedzę, jak korzystać z zaawansowanych rozwiązań związanych z wirtualizacją oraz narzędzi sztucznej inteligencji. Każdy student odbędzie sześciomiesięczną praktykę zawodową. Absolwenci będą przygotowani do pracy jako programiści, administratorzy baz danych i sieci komputerowych.

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/informatyka_profil_praktyczny-stacjonarne-i_stopnia

 

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia

  • (stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania) to kierunek  o profilu praktycznym, przygotowujący profesjonalną kadrę wykonawczą i zarządczą w obszarach opieki zdrowotnej. Studenci będą zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje do zabezpieczenia i poprawy stanu zdrowia populacji ludzkiej na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ukończenie studiów pozwoli podjąć pracę w podmiotach sektora publicznego i prywatnego: jednostkach działalności leczniczej i opiekuńczej, instytutach naukowo – badawczych, Narodowym Funduszu Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, firmach farmaceutycznych, zakładach ubezpieczeń, instytucjach rządowych i samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz organizacjach pozarządowych. Przykładowe zawody, do których zostaną przygotowani absolwenci to: menedżer ds. zdrowia, specjalista zarządzania społecznego, specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista ds. doskonalenia procesów zdrowotnych, koordynator projektów i procesów zdrowotnych.

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/zarzadzanie_instytucjami_sluzby_zdrowia-stacjonarne-i_stopnia

 

Produkcja form audiowizualnych

  • (stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Filologicznym o profilu praktycznym) to jedyny taki kierunek prowadzony na północy Polski, przygotowujący do wszechstronnej działalności na współczesnym rynku audiowizualnym w zawodzie producenta. Studenci będą zdobywać praktyczne umiejętności oraz wiedzę umożliwiające rozpoczęcie działalności producenta filmowego/audiowizualnego lub pracy w firmie produkcyjnej na dowolnym stanowisku. Część zajęć kierunkowych, związanych ściśle z produkcją i dystrybucją filmową, telewizyjną oraz nowomedialną w Polsce i Europie, prowadzić będą praktycy z wieloletnim stażem, zatrudnieni w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, m.in. Gdyńską Szkołą Filmową. Ukończenie studiów daje możliwość zatrudnienia w branży filmowej (w pionie produkcyjnym – od tzw. developmentu czyli rozwoju projektu, po realizację i postprodukcję), w produkcji telewizyjnej, w branży reklamowej, dziennikarstwie, social media, w firmach zajmujących się audiowizualną oprawą koncertów, festiwali oraz wydarzeń kulturalnych, a także firmach dystrybucyjnych i PR-owych.

 

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/produkcja_form_audiowizualnych-stacjonarne-i_stopnia

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański rusza 17 czerwca 2019 roku.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *