Wydział Nauk o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

DIETETYKA

(I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

UWAGA!

Na studiach I i II stopnia na kierunku Dietetyka – autorski program studiów dostosowany do standardów europejskich, zgodny z The European Academic and Practitioner Standards for Dietetics opracowanych przez The European Federation of the Associations of Dietetitians

NOWOŚCI!

STUDIA II STOPNIA  na tym kierunku jako jedyne w Polsce TRWAJĄ TYLKO 1,5 ROKU,
czyli 3 SEMESTRY!

Na studiach STACJONARNYCH II STOPNIA (studiach magisterskich) na kierunku Dietetyka
4 NOWE ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE do wyboru:

– Ogólna

– Psychodietetyka

– Edukator zdrowotny

– Żywienie kliniczne

Ponadto,

na studiach I i II stopnia – MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z CYKLU KOP! – KOMPETENCJI OCZEKIWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW! (Techniki uczenia się, Zarządzanie sobą w czasie, Wystąpienia publiczne, Budowanie wizerunku i networking, Aktywne wchodzenie na rynek pracy, Stres zawodowy i zapobieganie wypaleniu, Media społecznościowe, Przedsiębiorczość, Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, Budowanie relacji z klientem), kształtujących umiejętności potrzebne na rynku pracy!

ZDROWIE PUBLICZNE

(I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

UWAGA!

STUDIA II STOPNIA na tym kierunku jako jedyne w Polsce TRWAJĄ TYLKO 1,5 ROKU, czyli 3 SEMESTRY!

Na studiach I i II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne – w związku z dołączeniem w 2017 r. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM do organizacji ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region – autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich.

NOWOŚCI!

Na studiach STACJONARNYCH II STOPNIA (studiach magisterskich) na kierunku Zdrowie Publiczne aż 5 ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH do wyboru:

– Ogólna

– Zarządzanie w ochronie zdrowia

– Badania kliniczne i ocena technologii medycznych

– Epidemiologia z elementami promocji zdrowia (NOWOŚĆ!)

– Technologie cyfrowe w ochronie zdrowia (NOWOŚĆ!)

 

Na studiach NIESTACJONARNYCH II STOPNIA –  ścieżka Ogólna

oraz

GENERAL PUBLIC HEALTH – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM (NOWOŚĆ!)

 

Ponadto,

na studiach I i II stopnia – MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z CYKLU KOP! – KOMPETENCJI OCZEKIWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW! (Techniki uczenia się, Pamięć doskonała, Zarządzanie sobą w stresie, Motywacja, Komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, Wystąpienia publiczne, Budowanie wizerunku i networking, Przywództwo – wybrane elementy, Profilaktyka wypalenia zawodowego), kształtujących umiejętności potrzebne na rynku pracy!

RATOWNICTWO MEDYCZNE

(I stopnia stacjonarne)

Studenci Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako jedyni
w Polsce realizują zajęcia w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR)!

Podczas studiów: obozy szkoleniowe w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (TOPR), Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (GOPR) oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (WOPR).

PIELĘGNIARSTWO

(I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

 

POŁOŻNICTWO

(I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Co wyróżnia program studiów na kierunkach Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo
i Położnictwo WNoZ-u?

Program studiów na kierunkach: RATOWNICTWO MEDYCZNE, PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO – zgodny ze Standardem kształcenia opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

 – kształcenie w największych i najnowocześniejszych szpitalach klinicznych
w Warszawie
: Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM i Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

– zajęcia praktyczne w jednostkach specjalistycznych ochrony zdrowia, takich jak: Centrum Onkologii czy Centrum Zdrowia Dziecka

– zajęcia dydaktyczne w Centrum Symulacji Medycznych

–  innowacyjne metody i techniki nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii

– e-learning oraz promowanie metody kształcenia najzdolniejszych studentów z wykorzystaniem tutoringu, peer-tutoringu i mentoringu.

Kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM zajmują wysokie pozycje

 w Rankingach Kierunków Studiów Perspektywy!

Oferta kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w całości dostępna na stronie internetowej: www.wnoz.wum.edu.pl.

Bieżące informacje na temat Wydziału codziennie na naszym fanpage’u FB: www.facebook.com/WNoZ.WUM!

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.rekrutacja-info.wum.edu.pl.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes