Mediacja sztuki – nowy kierunek w Akademii Sztuk Pięknych

Mediacja sztuki to nowy kierunek w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, który stanowi połączenie praktyki i teorii sztuki.

Mediacja to dialog rozumiany jako połączenie specjalności krytyka i kuratora. Jak zapewniają władze ASP, tu nauczysz się dialogu między sztuką a publicznością, artystą a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku.

Kierunek studiów powstał jako reakcja na nowe zjawiska sztuki, wpływ sieci, najnowszych technologii  i zmieniającą się rzeczywistość rynkową.

Kształci w dwóch obszarach:

  • studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach malarskich i rzeźbiarskich,
  • pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i trendów związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki.

Dzięki nowatorskiemu programowi nauczania mają zajęcia z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. W trakcie studiów odbywają trzytygodniową praktykę w ośrodkach związanych ze sztuką, mediami oraz interdyscyplinarne plenery.

Absolwent kierunku zdobywa wiedzę oraz praktykę z zakresu pracy artysty plastyka, potrafi poruszać się swobodnie w wybranych dziedzinach sztuk wizualnych, a przede wszystkim wie, jak zorganizować sobie miejsce pracy i rynek odbiorców. Umie pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, zaprojektować długofalowe działanie animacyjne i warsztatowe, napisać projekt i go sfinansować.

 

Mediacja sztuki – jak wygląda egzamin wstępny?

I etap

  • Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
  • Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:
  1. Rysunek
  2. Malarstwo/Rzeźba

 II etap

Zadanie specjalistyczne: ma na celu sprawdzenie umiejętności kreatywnego przełożenia abstrakcyjnego tematu na adekwatną formę wizualną.

  • Przegląd prac domowych (teczka) i omówienie zadania specjalistycznego.
  • Przegląd prac z zakresu sztuk wizualnych ( w zależności od zainteresowań kandydata – malarstwo, rzeźba, fotografia, film, performance, multimedia ). Kandydat zgłasza się z własnoręcznie wykonanymi pracami, bądź dokumentacją własnych działań. Prezentowane prace powinny świadczyć o potencjale  autora.
  • Podczas rozmowy kandydat omawia zadanie specjalistyczne i uzasadnia wybór kierunku.

Źródło: ASP we Wrocławiu

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *