Matematyka – studia dla wytrwałych?

Matematyczny boom, matma na maturze, matma w internecie, matma na studiach, studia matematyczne?

Chcieć studiować matematykę, oznacza postawić wszystko na ten przedmiot na maturze. Wiele uczelni wymaga jednak więcej przedmiotów,  dodatkowo są wliczane wyniki z informatyki, fizyki i dowolnego języka obcego.

A na studiach? Całe całki i o wiele więcej
Materiał do przerobienia jest ogromny. Ale spokojnie – masz na to trzy lata, a nawet pięć (jeśli będziesz kontynuować magisterkę). Swoje zasady programowe ma każda uczelnia. Na przykład jak już dostaniesz się na wrocławski Uniwersytet, na początku semestru czeka cię test kwalifikacyjny – coś w rodzaju testu w szkole językowej, kiedy chodzi o zapisanie do odpowiedniej grupy, w tym przypadku elementarnej lub zaawansowanej. W programie tych grup w pierwszym semestrze wspólna jest np. algebra liniowa i analiza matematyczna, ale za to zamiast wstępu do matematyki studenci z poziomu elementarnego borykają się jeszcze z kombinatoryką i rachunkiem prawdopodobieństwa. Co cię czeka w kolejnych semestrach? Na pewno równania różniczkowe, rachunek całkowy, metody numeryczne czy statystka.

Specjalista matematyk
Matematyka znajduje zastosowanie w tak wielu dziedzinach, że i specjalizacji jest niemały wybór. Po pierwszym roku musisz podjąć decyzję – która gałąź matematyki, jaka specjalność.
Uniwersytet Wrocławski oferuje „matematykę w ekonomii i ubezpieczeniach” – nie obejdzie się tu bez zaliczania podstaw ekonomii, rachunkowości, finansów i bankowości itp., a obowiązkowa będzie znajomość rachunku prawdopodobieństwa, teorii ryzyka czy metod numerycznych. „Zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki” czy „matematyka z informatyką” to specjalizacje, po których możesz pracować jako analityk w firmie badawczej czy programista. Ciekawa opcja to „biomatematyka” (uczy, jak stosować matematykę w medycynie i naukach przyrodniczych, analizować i opracowywać dane). Popularna, ale zawsze w cenie jest „matematyka nauczycielska” (przygotowuje przyszłych belfrów). A jeśli chcesz iść nieco wyżej i poświęcić się pracy naukowej, nauczaniu akademickiemu, wybierz „matematykę teoretyczną”.

Obrona licencjatu
Trzyletnie studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem licencjackim lub inżynierskim. Nie przystąpisz do takiego, jeżeli zabraknie ci zaliczenia jakiegoś przedmiotu. Dla przykładu na UWr egzamin licencjacki składa się z dwóch części. Najpierw przez dwie godziny rozwiązujesz test, a później po półgodzinnej przerwie i przez następne dwie godziny ? zadania otwarte. Egzamin nie wykracza poza program studiów pierwszego stopnia.
Przysługuje Ci prawo dwukrotnego zdawania każdej części egzaminu (każdy kolejny raz wymaga jednak zgody dziekana wydziału). Dobre zdanie tego egzaminu zapewnia przyjęcie na dwuletnie studia drugiego stopnia.
Aby z kolei uzyskać tytuł inżyniera na Politechnice Śląskiej, trzeba napisać pracę, a następnie obronić ją. Powstają prace o nowoczesnych metodach numerycznych (algorytmy genetyczne, mrówkowe, sieci neuronowe itp.) albo omawiające badania statystyczno-techniczne stron internetowych.

Miejsce pracy
Matematycy odnajdą się wszędzie tam, gdzie potrzebne są skomplikowane przeliczenia matematyczne, znajomość przetwarzania i analizy danych, czyli w bardzo różnych firmach.
Absolwenci matematyki mogą być zatrudniani na przykład w bankowości, jako maklerzy giełdowi, jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach i innych instytucjach, jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych. W końcu też można po matematyce uczyć tego przedmiotu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach zawodowych ? po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Z planu zajęć wstęp do logiki i teorii mnogości, rachunek różniczkowy i całkowy, algebra liniowa, algebra abstrakcyjna oraz geometria i  elementy topologii, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, informatyka i matematyka obliczeniowa, analiza rzeczywista i zespolona, analiza funkcjonalna, topologia, algebra i teoria liczb, logika i podstawy matematyki, analiza matematyczna, równania różniczkowe, geometria i topologia, metody stochastyczne i statystyka matematyczna, matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki, metody numeryczne, zastosowanie matematyki

Uczelnie
Matematyczne studia znajdziesz na wielu uczelniach, na prawie wszystkich
uniwersytetach, m.in.:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Gdański
na uczelniach technicznych, jak np.:
Politechnika Śląska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Politechnika Poznańska
Politechnika Łódzka

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *