Matematyka w finansach – kierunek na UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  proponuje studia I i II stopnia stacjonarne (6 semestrów) prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.
Do zdobycia są specjalności: Matematyka ubezpieczeniowa, Metody statystyczne w finansach.
Czego się tutaj nauczysz? Rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Program studiów pozwala też zapoznać się z podstawową wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia.

Dużo zajęć będzie prowadzonych w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi oraz pakietami matematycznymi i statystycznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, w szczególności w instytucjach ekonomicznych i finansowych.

Z uwagi na złożoność problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera, oprócz przedmiotów matematycznych, także przedmioty dotyczące zagadnień prawnych i ekonomicznych. W szczególności wśród nich znajdują się przedmioty zajmujące się analizą strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów w ich społecznych, finansowych i ekonomicznych kontekstach.
Na studiach II stopnia (4 semestry) do zdobycia są specjalności: statystyczna, aktuarialna.
Program studiów obejmuje zaawansowane składniki wiedzy matematycznej i ekonomicznej wykorzystywanej w szeroko rozumianej matematyce finansowej, obsługę oprogramowania statystycznego i finansowego, gospodarowanie zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi; pogłębienie wiedzy i umiejętności z matematyki, w tym z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Program studiów II stopnia umożliwia absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych (z pogłębioną wiedzą z ekonomii i finansów) występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki, prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia przede wszystkim w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *