Logistyczne studiowanie

Na polskich uczelniach kierunek ten pojawił się stosunkowo niedawno, ale cieszy się dużą popularnością. Łatwo zresztą powiedzieć, dlaczego: nie brakuje ofert pracy dla logistyków.

Czym zajmują się absolwenci logistyki? Najprościej mówiąc tym, jak zorganizować sprawny i opłacalny przepływ surowców i produktów, a czasem także ludzi między poszczególnymi placówkami. Logistyk musi cały taki proces zaplanować, przeprowadzić i nadzorować. Stąd w jego pracy liczą się umiejętność logicznego myślenia, dokładność i wytrwałość. Logistyk jest też trochę menedżerem – musi umieć rozmawiać z ludźmi (np. by wynegocjować odpowiedni termin dostawy) i zarządzać w sytuacjach kryzysowych (np. podczas katastrof).

 

Praktyka w teorii i na odwrót

Zajęcia na logistyce odzwierciedlają przede wszystkim rzeczywiste problemy, z którymi będziesz się stykać po ukończeniu studiów. Stąd w ich trakcie nauczysz się m.in., jak są zbudowane magazyny, jakie technologie wykorzystuje się do składowania towarów, czym wozić dane produkty i jak planować trasy przejazdu, aby były opłacalne. Na podstawach logistyki poznasz terminologię związaną z tymi problemami oraz wzory wykorzystywane do wyliczenia opłacalności transportu towaru czy kanału dystrybucyjnego. W czasie zajęć z ekonomii przestrzennej i zarządzania środowiskiem dowiesz się, jak efektywnie zagospodarować daną przestrzeń i co należy zrobić, aby była ona bezpieczna dla ludzi oraz środowiska. Skoro już o środowisku mowa – na zajęciach z ekologistyki zdobędziesz wiadomości o bezpiecznej utylizacji odpadów i pozostałości z procesów produkcji lub ich ponownym wykorzystaniu, przewozie i składowaniu. To wszystko poparte będzie statystyką, na której nauczysz się analizy i przetwarzania informacji poprzez rozwiązywanie zadań logicznych, oraz matematyką, na której poćwiczysz całki, macierze i funkcje graniczne, czyli typowe zadania przydatne w statystyce. Abyś nie zapomniał, że podczas pracy będziesz się stykać z ludźmi, a nie tylko z komputerami, swoje zdolności menedżerskie rozwijać będziesz na zarządzaniu produkcją i usługami. Na tych zajęciach dowiesz się, jak sprzedać gotowy wyrób klientowi i jakie usługi świadczyć, by był on zadowolony z wyprodukowanego produktu.
Opisane przedmioty to tylko część z zajęć podstawowych. Pamiętaj, że do tego dojdą także przedmioty z wybranej przez Ciebie specjalności oraz praktyki zawodowe.

No właśnie – specjalności

Specjalności na logistyce jest naprawdę sporo, jednak nie wszystkie uczelnie dają studentom szeroki wybór. Na przykład w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni uczyć się będziesz na specjalności logistyka międzynarodowa, na Politechnice Częstochowskiej masz do wyboru zarządzanie transportem oraz systemy logistyczne, a w Bydgoskiej Szkole Wyższej ? logistykę wojskową, eurologistykę, logistykę i inżynierię transportu, logistykę w handlu i usługach, operatora logistycznego. Te informacje są ważne, ponieważ każda specjalizacja otwiera drzwi do nieco innej ścieżki kariery zawodowej. Na przykład po specjalności logistyka w biznesie możesz zostać m.in. menedżerem zespołu w firmie międzynarodowej, menedżerem projektów ds. systemów transportowych czy niezależnym analitykiem kosztów logistyki. Ukończenie logistyki międzynarodowej daje natomiast możliwość znalezienia pracy w charakterze pracownika międzynarodowego centrum logistycznego, specjalisty ds. logistyki w firmie produkcyjnej lub spedytora w firmie przewozowej.

Gdzie studiować?

Politechnika Częstochowska

Politechnika Opolska

Politechnika Poznańska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza

Politechnika Śląska w Gliwicach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Szczeciński

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Z planu zajęć

technologia informacyjna, język obcy, filozofia, ochrona własności intelektualnej, WF, matematyka, statystyka, zarządzanie, inżynieria systemów i analiza systemowa, ekonomia, finanse i rachunkowość, marketing, prawo, towaroznawstwo, historia gospodarcza, etyka zawodowa, chemia, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka zarządzania łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, normalizacja, zarządzanie jakością w logistyce, ekonomia transportu, ekologistyka, projektowanie procesów, BHP i ergonomia.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *