LINGWISTYKA STOSOWANA – nowy kierunek na Uniwersytecie Rzeszowskim

Jeśli znasz język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B1, egzamin maturalny) i niemiecki na poziomie przynajmniej podstawowym (A2, egzamin maturalny lub wysoka ocena na świadectwie ukończenia szkoły średniej, ewentualnie certyfikat) i chcesz rozwijać swoje zdolności i umiejętności językowe, te studia są dla ciebie!

Od roku akademickiego 2017/2018 lingwistykę możesz stosowaną możesz studiować na Uniwersytecie Rzeszowskim. W pierwszym etapie UR proponuje podjęcie studiów I stopnia obejmujące: język angielski jako język główny oraz język niemiecki jako język towarzyszący. Na te dwa języki na Podkarpaciu jest aktualnie największe zapotrzebowanie u pracodawców.

Na kierunku Lingwistyka stosowana będzie można się kształcić w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego. Należy jednak podkreślić, że nie jest to tradycyjne kształcenie filologiczne uwzględniające systematykę przedmiotów jak na każdej z istniejących już na UR neofilologii, lecz chodzi o to, by wypracować pewną wartość dodaną, która płynie ze spojrzenia z perspektywy różnych filologii. Tak na kierunku Lingwistyka stosowana znajdą się przedmioty o profilu językoznawczym i kulturoznawczym, dotyczące komunikacji międzykulturowej, ale też związane z językiem ojczystym i kulturą ojczystą studentów, bardzo przydatne w komunikowaniu się z obcokrajowcami. Duży nacisk będzie położony na praktyczne przygotowanie do zawodu tłumacza, czyli znajomość zagadnień i słownictwa prawniczego, ekonomicznego, technicznego, podstaw komunikacji w przedsiębiorstwie, zasad tworzenia wizerunku firmy czy też różnic kulturowych w zakresie biznesowym pomiędzy wybranymi obszarami językowymi.  Lingwistyka stosowana uczy wykorzystywać wiedzę oraz kompetencję lingwistyczną i międzykulturową w praktyce oraz w komunikacji językowej na różnych obszarach i w różnych zakresach. Studia na tym kierunku prowadzą do przygotowania tłumaczy symultanicznych i konsekutywnych, pracowników firm zagranicznych, wydawnictw oraz mediów. Absolwenci mogą również zajmować się problemami komunikacji w mediach. Lingwistyka stosowana dostarcza ponadto wiedzy językowej koniecznej do interpretacji tekstów specjalistycznych, inspiruje też do udzielania porad językowych. Ważne jest również nabycie umiejętności tłumaczenia różnych gatunków tekstów – literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, a także użytkowych i reklamowych, tak istotnych w komunikacji biznesowej.

Planowane jest w przyszłości uruchomienie studiów drugiego stopnia o podobnym profilu, podczas których będzie można pogłębić kompetencje tłumaczeniowe, już z podziałem na tłumaczenie ustne i pisemne jako osobne ścieżki kształcenia.

 

W rekrutacji będą brane pod uwagę: język obcy nowożytny lub język mniejszości narodowej (egzamin pisemny lub ustny, podstawowy lub rozszerzony), 1 przedmiot dodatkowy – kolejny język obcy lub język mniejszości narodowej (egzamin pisemny lub ustny, podstawowy lub rozszerzony); 1 kryterium dodatkowe – ocena na świadectwie maturalnym z języka polskiego (egzamin pisemny).

Źródło: Uniwersytet Rzeszowski

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *