Konkurs językowy: The Faces of America

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w III edycji konkursu językowego „The Faces of America”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ma na celu propagowanie wśród młodzieży języka angielskiego oraz kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych.
Konkurs składa się z trzech etapów:

W etapie I drużyny (złożone z 3 osób) będą miały za zadanie przygotować referat na jeden z następujących tematów:
1. The stereotype of a cowboy in American western.
2. Hilary Clinton and Donald Trump – different ways to political career?
3. The American Dream – is it still actual and if so how it works in the 21th century.

Zgłoszenia należy dokonać do 10 lutego br. poprzez przesłanie referatu na adres: konkurs.umcs@umcs.pl (w mailu należy zawrzeć również następujące informacje: nazwa szkoły, dane osobowe członków drużyny (imiona, nazwiska) oraz nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna drużyny).

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 10 najlepszych drużyn, które zostaną zakwalifikowane do II etapu. Po rozwiązaniu testu pisemnego do etapu III (ustnego, przy udziale widowni) zostanie zakwalifikowanych 5 drużyn, po czym komisja konkursowa wyłoni 3 zespoły, które uzyskają największą liczbę punktów. 

Informacja o wynikach I etapu zostanie przekazana drogą mailową już 1 marca 2017 r.

Etap II oraz III odbędą się podczas Drzwi Otwartych UMCS – 24 marca 2017 r.
W poprzedniej edycji konkursu udział wzięło blisko 30 zespołów z 4 województw. Zwycięzcą została drużyna z Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na wszystkich uczestników czekają upominki od UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, a dla najlepszych nagrody rzeczowe.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *