Kierunek na ochronę środowiska

Człowiek sporo nabroił w kwestiach przyrody. Teraz z potrzeby jej ochrony zrobił się pożądany zawód.

Zanim dostaniesz indeks

Co zrobić, aby się dostać? Uczelnie biorą pod uwagę głównie wyniki maturalnych egzaminów z biologii i chemii.

Jak już będziesz studentem

Klu tych studiów to laborki – głównie z chemii, biologii czy fizyki. Bardzo ważne są też praktyki. Pierwszy semestr wprowadza cię w tajniki tej dziedziny wiedzy poprzez przedmioty, takie jak: zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój czy statystka w naukach o środowisku. Poza tym możesz trafić na zajęcia z prakseologii (teoria sprawnego działania) czy z biologii roślin. Matma dla przyrodników i chemia ogólna kończą się egzaminem. Pierwszy rok studiów to także biologia zwierząt, chemia organiczna, na pewno elementy prawa i ekonomii w ochronie środowiska (te trzeba zaliczyć egzaminem). Przedmioty na drugim roku jak ekologię czy biofizykę całkowicie przyćmiewa biochemia i mikrobiologia ? nawet po 90 godzin w semestrze, w tym 45 wykładów i 45 laborek. Te ostatnie fajnie jeśli są prowadzone w dobrze zaopatrzonych pracowniach, gdzie do dyspozycji studentów i wykładowców są laboratoria: zoologiczne, toksykologiczne, mechaniki płynów, statyki i wytrzymałości materiałów, oczyszczania ścieków, informatyki, ekologii, gleboznawstwa, meteorologii i klimatologii czy utylizacji odpadów. Na ostatnim roku licencjackich poznajesz technologie bioinformatyczne, techniki odnowy środowiska, zaliczasz genetykę, meteorologię.
Gotowy do obrony dyplomu? Najpierw przygotuj pracę licencjacką – może być teoretyczna lub praktyczna, czyli doświadczalna. W terenie lub w laboratorium prowadzisz obserwacje, dokumentując je jednocześnie. Możesz też przygotować projekt autorski, np. ścieżki przyrodniczej w twoim mieście, dzielnicy, rezerwacie przyrody.

Gdzie popracujesz
Absolwenci ochrony środowiska potrzebni są na przykład podczas zagrożeń nadzwyczajnych, jak pęknięcie rurociągu lub zbiornika i wylew ropy naftowej na powierzchnię ziemi lub wód, awaria w zakładzie produkcyjnym i wydostanie się do powietrza znacznej ilości substancji niebezpiecznych, katastrofa cysterny przewożącej materiały niebezpieczne oraz skażenie terenu. A stałe posady czekają na absolwentów kierunku w instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska, są to m.in.: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Instytuty Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, Instytut Gospodarki Odpadami czy Ministerstwo Środowiska.
Jeśli uzupełnisz zajęcia na studiach o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego i zaliczysz praktyki pedagogiczne, to masz otwartą furtkę do pracy w szkolnictwie. Spece po tym kierunku są też mile widziani w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, w przemyśle (zakładowe służby ochrony środowiska).
Dużym wyzwaniem będzie dla ciebie praca w instytucjach unijnych – to szansa na udział w międzynarodowych konferencjach, w poznaniu prawa międzynarodowego z dziedziny ochrony środowiska.

Z planu zajęć

matematyka, fizyka, biologia i mikrobiologia, chemia i biochemia, ekologia i ochrona przyrody, geologia, gleboznawstwo, hydrologia, meteorologia i klimatologia, prawo i ekonomia w ochronie środowiska, instrumenty ochrony środowiska, technologia ochrony środowiska, zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, techniki odnowy środowiska, technologie bioenergetyczne, polityka ochrony środowiska, planowanie przestrzenne

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *