Jak wygląda REKRUTACJA na UNIWERSYTECIE ROLNICZYM

Do 9 lipca potrwa rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Uczelnia w roku akademickim 2019/2020 oferuje kandydatom na studia  naukę na 30 kierunkach i 73 specjalnościach. Uniwersytet  przygotował 3385 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia, z czego 2120 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia i 1265 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia.

 

Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Rolniczym to: dietetyka, transport i logistyka oraz technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia.

LISTA OFEROWANYCH KIERUNKÓW:

 • architektura krajobrazu
 • biogospodarka
 • bioinżynieria zwierząt
 • biotechnologia
 • biologia stosowana
 • browarnictwo i słodownictwo
 • dietetyka
 • ekonomia
 • environmental and plant biotechnology (studia w języku angielskim)
 • food technology and human nutrition
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • international master of horticultural science (studia w języku angielskim)
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • leśnictwo
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • ogrodnictwo
 • rolnictwo
 • sztuka ogrodowa
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 • transport i logistyka
 • technika rolnicza i leśna
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika

O UCZELNI

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1890 roku funkcjonował jako Studium Rolnicze, przekształcone następnie w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ, który stał się podstawą utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a w 1978 r. nadano jej imię Hugona Kołłątaja. W 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu, stając się tym samym jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce.

Uniwersytet Rolniczy jest jedną z wiodących państwowych szkół wyższych w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce, na której kształci się około osiem tysięcy studentów i około trzystu doktorantów. Uczelnia zatrudnia siedmiuset siedemdziesięciu czterech nauczycieli akademickich, w tym stu czterech profesorów i dwustu siedemnastu samodzielnych pracowników nauki.
Uniwersytet oferuje naukę na kilkudziesięciu  kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych. Uczelnia zapewnia profesjonalne przygotowanie specjalistów w dziedzinie nauk:rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych. Uniwersytet Rolniczy łączy tradycję z nowoczesnością, co gwarantuje rozwój intelektualny i zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.

Studenci i pracownicy mają możliwość…

…odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Na przestrzeni ostatnich lat Uczelnia odnowiła lub podpisała umowy o współpracy z blisko 160 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Partnerami Uniwersytetu są uczelnie m.in. z USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji, Ukrainy, Rosji, czy Kazachstanu. W ramach podejmowanej współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych. Stale rozwijana jest oferta kształcenia w języku angielskim oraz realizowana intensywna wymiana kadry w ramach programu Erasmus+ oraz  Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (VUA). Naukę w języku angielskim oferują Wydziały: Rolniczo-Ekonomiczny, Leśny, Hodowli i Biologii Zwierząt, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Technologii Żywności oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką

Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań. Uniwersytet Rolniczy prowadzi innowacyjne badania z zakresu szeroko pojętej produkcji rolniczej
w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.

Uniwersytet zaangażowany jest w organizację i współorganizację wielu wydarzeń popularyzujących naukę, jak choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, Forum Green Smart City, czy Ogólnopolskich Dni Owada. Wydarzenia te już na trwałe wpisały się do kalendarza małopolskich imprez.

Studia na Uniwersytecie Rolniczym to nie tylko edukacja…

…w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka zaangażowana w organizację około 300 imprez o charakterze poznawczym i kulturowym m.in. juwenaliów, spotkań podróżniczych, rajdów studenckie, przeglądów kabaretowych, koncertów, czy akcji charytatywnych. Na Uczelni działają zespoły artystyczne –  m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Męski Chór Środowiska Akademickiego „Agricola”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” czy Studencki Zespół Góralski „Skalni”, gdzie studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Uczelnia oferuje również kształcenie w zakresie historii, kultury i tradycji regionu, co pozwala nabyć studentom tak ważne kompetencje społeczne.

Studia na Uniwersytecie Rolniczym przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych.

Więcej informacji na temat Uczelni na stronie: www.urk.edu.pl.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *