Inżynieria systemów – studia projektowe

Inżynieria Systemów to kierunek nowy w Polsce, ale znany już za granicą od ponad 30 lat. W końcu będzie go można studiować na polskiej uczelni. Od lutego ruszają studia magisterskie na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

„Odpowiadamy na zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy” – wyjaśnia Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr, prof. Jerzy Świątek. „Z pracodawcami jesteśmy w stałym kontakcie, to oni podkreślają brak specjalistów, którzy potrafią zaprojektować proces od jego fazy laboratoryjnej przez techniczną aż po dystrybucję i marketing gotowego produktu. Ten niedosyt odczuwamy także w instytucjach naukowych, to on w dużej mierze przyczynia się do tego, że wiele opracowań czy patentów nie doczekuje się wdrożeń w gospodarce” – wyjaśnia prof. Świątek. I dodaje, że współczesny inżynier musi być wyposażony w wiedzę z zakresu zarządzania. A tej na nowym kierunku nie zabraknie.

Już we wrześniu pojawili się pierwsi studenci inżynierii systemów. Jednak są to studenci I stopnia studiów. Władze Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej zdają sobie sprawę, że na nich pracodawcy jeszcze muszą poczekać kilka lat. Dlatego dają szansę absolwentom innych kierunków, aby mogli już teraz wyspecjalizować się w inżynierii systemów.

Trochę inne studia
Jaką ścieżką rozwoju i kształcenia pójdzie student będzie zależeć od niego. Pomysłodawcy kierunku postawili na potencjał studenta. Nowatorskie w tym przypadku jest podejście do wyboru przedmiotów. To student będzie w głównej mierze decydował wyborze zestawu przedmiotów. Poza blokiem obowiązkowym będzie on, w porozumieniu ze swym opiekunem, konstruować program w zakresie interesujących go dziedzin. Twórcy kierunku z WIZ opracowali kilka przykładowych ścieżek kształcenia:
Systemy energetyczne
Systemy sterowania
Systemy zarządzania wiedzą
Systemy logistyczne
A wybierać przedmioty będą mogli z oferty różnych wydziałów Politechniki Wrocławskiej.

Gdzie znajdą pracę kończący te studia?
W szeroko rozumianej gospodarce i wszelkich instytucjach, w których funkcjonowaniu jest niezbędne kompleksowe podejście do procesów innowacyjnych, np. w firmach zgrupowanych we Wrocławskim Parku Technologicznym. Będą mieć kwalifikacje niezbędne do kierowania zespołami projektowymi złożonymi ze specjalistów różnych dziedzin. Swoje miejsce znajdą też w instytucjach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wiz.pwr.wroc.pl

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *