Inżynieria i analiza danych na Politechnice Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska od roku akademickiego 2019/2020 rozpoczyna nabór na nowy kierunek studiów inżynieria i analiza danych. Kierunek ten będzie prowadzony na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Jest to jeden z niewielu kierunków w Polsce, przygotowujący wykwalifikowaną kadrę inżynierów, analityków danych, oraz jedyny tego typu kierunek prowadzony na uczelni publicznej południowo-wschodniej Polski.

Co będziesz studiować?

Oprócz wiedzy matematycznej (m.in. analizy matematycznej, teorii grafów i sieci, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, szeregów czasowych), studenci zdobędą umiejętności praktyczne dotyczące m.in.:

  • stosowania i/lub tworzenia metod i narzędzi informatycznych (w tym: języków programowania (np. C, C++, R, Python), systemów i sieci komputerowych, baz i hurtowni danych, systemów baz danych, systemów bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych,
  • wzbogacania wiedzy o trendy rozwojowe związane z postępem naukowym i technicznym,
  • planowania i organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Jakie przedmioty będą brane w rekrutacji?

W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na kierunek studiów inżynieria i analiza danych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „nowej matury” będą brane pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w przypadku „matury 2002”- w części zewnętrznej) z przedmiotów język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz do wyboru: informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka.

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *