Geodezja i kartografia – kierunek z przyszłością

Teodolit, niwelator? Czarna magia? Nie dla geodety, bez którego fachowej opinii nie ruszy żadna inwestycja budowlana. To może być zawód z przyszłością.

Geodeta to specjalista od pomiarów ziemi. Potrafi określić położenie punktów na wydzielonym terenie, badać stopień deformacji powierzchni, wywołany przez ruchy płyt tektonicznych. Inżynierowie geodeci dokonują pomiarów powierzchni ziemi, sporządzają i aktualizują mapy, współpracują przy projektowaniu i budowie miast, osiedli, budowli przemysłowych, dróg, mostów itp. Są grupą fachowców pilnie poszukiwanych na rynku pracy.
Studia dają bardzo konkretny fach i rzadkie wykształcenie. Chociaż kierunek ten jest coraz powszechniejszy.

Jak się dostać?
Uczelnie przyjmują na podstawie konkursu świadectw. Większość uczelni sumuje punkty z matematyki, języka obcego oraz z jednego jeszcze przedmiotu spośród: chemii, fizyki, informatyki, geografii. Choć nie jest wymagane zdawanie tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, to jednak opłaca się wybrać ten poziom, bo tzw. współczynnik wagowy czy, jak nazywają go niektóre uczelnie, mnożnik punktów jest wtedy korzystniejszy.

Jak studiować?
Chciałoby się powiedzieć rzetelnie i bez oszukiwania siebie samego. Przed czym wzdrygają się żacy na geodezji? Między innymi przed fizyką. Aby ją zaliczyć, podobnie jak matmę, piszę się kilka kolokwiów, a potem zdaje egzamin. Za zmorę uchodzi grafika inżynierska (zwana też geometrią wykreślną), bo polega na odręcznym rysowaniu nakładających się brył, co wymaga dobrej wyobraźni przestrzennej ? a taką powinien mieć każdy inżynier. Typowy dla kierunku przedmiot to systemy informacji przestrzennej.
Kluczową wiedzę daje kartografia, czyli wszystko o mapach, jak się je tworzy, jakimi metodami, teoria map.
Na geodezyjnej technice pomiarowej nauczysz się rozkładać teodolit, być może przyjdzie ci robić to na czas. Może to i lepiej, później taka umiejętność będzie jak znalazł. Później, czyli na praktykach. Zanim się na nie udasz, zaliczysz jeszcze sporo laborek, także w terenie, które oswoją cię z innym sprzętem geodezyjnym – za pomocą teodolitu (ten z lunetą) odczytasz kąty poziome i pionowe, niwelatorem (to ten na statywie) zmierzysz różnice wysokości punktów terenu, dalmierzem odczytasz odległość, nie pokonując jej fizycznie.
Na geodezji mogą cię zaskoczyć – mile lub niemile – przedmioty humanistyczne, jak podstawy prawa lub etyka zawodowa, elementy psychologii.

Gdzie praktykować?
W firmach budowlanych, w kopalniach, w wydawnictwach kartograficznych. Praktyki łącznie z zajęciami polowymi są nieodłącznym elementem przygotowania do wykonywania zawodu geodety. Trwają około czterech tygodni, z reguły w wakacje. W kilkuosobowych zespołach pod okiem opiekunów naukowych wykonuje się wszelkie prace geodezyjne, sporządza mapę wskazanego terenu.
Letnie praktyki wyjazdowe dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, ale też spędzenia niezapomnianych wakacji w gronie młodych geodetów.

W czym się specjalizować?
Geodezja i nawigacja satelitarna – dość popularna obecnie – wykorzystuje satelitarne do pomiarów położenia obiektów i obsługi inwestycji, do nawigacji lądowej, morskiej i powietrznej, umożliwia monitorowanie położenia konstrukcji inżynierskich, przemieszczenia powierzchni terenu, np. zmiany linii brzegowej czy koryt rzek. Nowoczesna nawigacja nie może obejść się bez GPS będącego domeną geodezji.
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa przygotowuje do wykonywania prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, na potrzeby mechaniki, geologii inżynierskiej i górnictwa odkrywkowego. Jako geodeta inżynierii będziesz mógł projektować systemy kontrolno-pomiarowe i nadzorować ich wdrażanie do produkcji geodezyjnej, obsługiwać zaawansowane systemy pomiarowe.
Kataster i gospodarka nieruchomościami obejmuje problematykę zakładania katastru nieruchomości, czyli po prostu jednolitego dla kraju zbioru informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach.
Po fotogrametrii i teledetekcji będziesz opracowywać mapy na podstawie zdjęć lotniczych. Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej to nic innego jak projektowanie i tworzenie baz danych geograficznych oraz zinformatyzowanych systemów redakcji i opracowania map.

Gdzie pracować i za ile?
Jako wykształcony geodeta znajdziesz pracę w firmach zajmujących się budownictwem lub w wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych, które dokonują pomiarów i sporządzają wyrysy z map do ksiąg wieczystych i do innych celów. Geodetów potrzebują też firmy górnicze, kopalnie, firmy poszukiwawcze (w Polsce ? ropa, gaz, złoża surowców). Geodeta może także pracować w administracji samorządowej ? w każdej gminie w Polsce musi być zatrudniony przynajmniej jeden geodeta (w powiecie więcej), który ma w swojej pieczy mapy terenów i świadczy usługi dla ludności oraz firm, wydając oficjalne zaświadczenia o terenie.
Zarobki geodetów to dość skrajne widełki. O ile geodeta praktykant zarabia jedynie ok. 2 tys. zł, o tyle geodeta z uprawnieniami ma szansę na całkiem niezłe zarobki, nawet poza największymi miastami. Przeciętnie jego wynagrodzenie waha się od 6 do 11 tys. zł. Uprawnienia geodezyjne nabędziesz już jako absolwent studiów, stając przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Przed egzaminem trzeba złożyć oświadczenie o niekaralności, opis praktyki zawodowej oraz wykaz prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej. Jako tzw. geodeta uprawniony automatycznie dostajesz się izby urbanistów, masz prawo pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym, a po studiach uzupełniających możesz się również ubiegać o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. To otwiera dalszą karierę zawodową.

Gdzie studiować?

w wyższych szkołach niepublicznych:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu www.swsz.sacz.pl
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy http://kpsw.edu.pl/wtechniczny
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie www.wsie.edu.pl

na państwowych uczelniach technicznych:
Politechnika Warszawska www.gik.pw.edu.pl
Politechnika Koszalińska wbiis.tu.koszalin.pl
Politechnika Gdańska www.gdansk.geo.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna www.wig.wat.edu.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie www.geod.agh.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie www.geo.kortowo.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu www.aqua.up.wroc.pl
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie www.wisig.ar.krakow.pl

Z planu zajęć
matematyka, fizyka, grafika inżynierska, informatyka, rachunek wyrównawczy, geodezja, geodezja satelitarna i astronomia geodezyjna, geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, kartografia, fotogrametria i teledetekcja, systemy informacji przestrzennej, zaawansowane metody opracowywania obserwacji, geodynamika, cyfrowe przetwarzanie obrazu, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, pomiary przemieszczeń, satelitarne techniki pomiarowe, gospodarka nieruchomościami

Zdaniem studenta

Konrad Bernaciak, II rok geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej
Nasz wydział jest bardzo zintegrowany, już na początku pierwszego semestru organizowane jest m.in. spotkanie integracyjne, które ma wspomóc nowych studentów w odnalezieniu się w społeczności studenckiej ;). Mamy już wypracowany stały kalendarz wydziałowych eventów, na który składają się m.in. wyjazdy na ferie, majówkę, Bal Geodezji oraz Geopiknik w obserwatorium astronomiczno-geodezyjnym Politechniki.
Jeśli chodzi o naukę, trudny może pierwszy rok, kiedy studenci są jeszcze nieco zaskoczeni zmianą sposobu nauczania i zaliczania przedmiotów względem liceum. W późniejszych semestrach jest to już kwestia specjalizowania się w pewnych dziedzinach geodezji i jeśli ktoś nie czuje danej działki, niewielkie trudności sprawiają np. geodezyjne pomiary przemieszczeń, geodezja wyższa, systemy informacji przestrzennej. Jednak jest to sprawa indywidualna.
W każdej sesji mamy po kilka egzaminów, zaliczeń w formie kolokwiów albo projektów, które wymagają systematycznej pracy przez cały semestr. Laborki oraz projekty są dość zróżnicowane, zależnie od przedmiotu. I tak na przedmiotach związanych z ochroną środowiska badamy np. właściwości chemiczne gleb, na przedmiotach związanych z fotogrametrią wykonujemy pomiary 3D na stacjach cyfrowych, na teledetekcji analizuje się zdjęcia satelitarne, natomiast na przedmiotach geodezji inżynieryjno-przemysłowej projekty polegają na badaniu przemieszczeń oraz odkształceń kominów i mostów.
Zimą często można spotkać grupki studentów wykonujących pomiary w dużej auli PW ? najdokładniej pomierzonej auli w Polsce 😉 Już od wiosny wychodzimy z pomiarami na dziedzińce Politechniki. Wraz z zaawansowaniem studiów zmieniają się stosownie technologie oraz przeznaczenie pomiarów, a co za tym idzie rośnie ich dokładność i precyzja. Robimy pomiary np. obiektów na powierzchni ziemi, współrzędnych ze zdjęć lotniczych, a nawet pomiary przyśpieszenia ziemskiego do celów choćby poszukiwania złóż. W tym celu używamy tachimetrów, dalmierzy, niwelatorów, odbiorników GPS, stacji cyfrowych do pomiarów fotogrametrycznych, skanerów laserowych, programów do projektowania CAD i wiele innych.
Jeśli ktoś myśli o tych studiach, to radzę się intensywnie przygotowywać do matury, bo jest to coraz bardziej oblegany kierunek.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *