Finanse i rachunkowość – kto studiuje, ten wie

To nie są łatwe studia ani studia dla każdego. Najlepiej na nich będą czuli się ci, którzy naprawdę chcą zrozumieć skomplikowany i fascynujący świat pieniądza, tak aby umieć się w nim poruszać bez trudu i lęku.

Kto się uczy, ten wie

Specjalista od finansów i rachunkowości musi umieć łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii (ale także dziedzin pokrewnych, więc matematyki, socjologii, informatyki), które pozwolą mu swobodnie się poruszać w dżungli problemów, z jakimi na co dzień stykają się nie tylko instytucje finansowe, ale także wszystkie inne przedsiębiorstwa czy samorządy lokalne. Musi potrafić te problemy określić, zdefiniować, rozwiązać. Przecież zna metody i techniki niezbędne podczas podejmowania decyzji w kwestiach finansowych, wcale nie tylko w skali lokalnej, ale także potrafiące przewidywać i rozpoznawać finansowe i gospodarcze tendencje, trendy, zagrożenia i szanse w skali makro. Gdy chodzi o pieniądze, to już skończył się sezon amatorów liczących na szczęście. Nadszedł czas dobrze wykształconych, kompetentnych fachowców. Ukończenie finansów i rachunkowości nie daje naturalnie gwarancji, że będzie się kimś takim; zbyt wiele zmiennych i niewiadomych trzeba brać pod uwagę. Ale daje szansę.

Polskie szkolnictwo wyższe, przede wszystkim niepubliczne (chociaż to wcale nie jest żadna reguła) już dość dawno zrozumiało, że rynek potrzebuje takich ludzi. I wyciągnięto właściwe wnioski. Finanse i rachunkowość –  a także kierunki pokrewne, jak choćby zarządzanie, stosunki gospodarcze, ekonomię -? studiować dziś można na kilkudziesięciu uczelniach. Od lat także ten kierunek cieszy się coraz większą popularnością.

Jak się dostać?
Wbrew obiegowym poglądom, aby dostać się na ten kierunek wcale nie trzeba być matematycznym tytanem (zupełnie inaczej jest jednak już w trakcie nauki, ale o tym potem). Co prawda, podczas rekrutacji na SGGW trzeba mieć naprawdę dobre oceny z matematyki, informatyki, fizyki i astronomii, bo dwa spośród tych przedmiotów brane są pod uwagę, ale już na poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym ich wachlarz jest znacznie szerszy (biologia, historia, informatyka, WOS). Pragnący studiować na Uniwersytecie Szczecińskim muszą wskazać ? naturalnie oprócz języka ? dwa przedmioty z listy, na której ? obok matematyki, chemii czy informatyki ? są także m.in. historia, WOS, geografia. Oceny z nich na świadectwie maturalnym są brane pod uwagę w trakcie kwalifikacji na studia. Na wszystkich tych uczelniach i na większości innych państwowych preferowany jest oczywiście poziom rozszerzony.

Co na studiach?

Studia odbywają się w systemie dwustopniowym. Pierwszy etap – trwający najczęściej trzy lata, a w sporadycznych przypadkach (np. w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie) siedem semestrów, kończy się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Poziom drugi to dwuletnie studia magisterskie. Ukończyć je można na większości uczelni państwowych oraz znacznej części niepublicznych.
Plan zajęć czy lista przedmiotów, jakie są przerabiane w trakcie nauki, nie pozostawia złudzeń – finanse i rachunkowość to kierunek ścisły. Studenci uczą się matematyki, statystyki, prawa, ekonometrii, rachunkowości, finansów, mikroekonomii, makroekonomii, matematyki finansowej. Część z wykładanych przedmiotów ma charakter ogólny, inne zaliczają się już do kierunkowych. I tak np. studenci w ramach tej pierwszej grupy uczą się m.in. matematyki, makroekonomii, statystyki, ekonometrii, finansów, prawa, rachunkowości. Przedmioty kierunkowe to bankowość, prawo gospodarcze, finanse przedsiębiorstw, publiczne i międzynarodowe, zagadnienia związane z rynkami finansowymi czy ubezpieczeniami.

Specjalizacje

Specyfiką tych studiów jest bardzo rozbudowana oferta specjalizacji spośród których student musi wybrać tę, w której chciałby być naprawdę dobry. Może to więc być bankowość i ubezpieczenia, albo finanse przedsiębiorstw i rachunkowość, finanse publiczne i audyt, finansowanie sportu i turystyki. Ostatnia specjalizacja oferowana przez tę uczelnię nazywa się „giełda i rynki finansowe”. Jej ukończenie w pełni przygotowuje do zdania specjalistycznych egzaminów uprawniających do pracy w charakterze maklera papierów wartościowych. Inne specjalistyczne egzaminy do jakich może przystąpić absolwent tej specjalizacji pozwolą mu zdobyć kwalifikacje niezbędne dla doradcy finansowego czy członka rad nadzorczych. W zależności od specjalizacji absolwent tego kierunku może po ukończeniu nauki pracować w izbach i urzędach skarbowych, administracji państwowej i samorządach (jeśli wyspecjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami publicznymi), w działach księgowości przedsiębiorstw (finanse przedsiębiorstw), w firmach ubezpieczeniowych, bankowości komercyjnej lub spółdzielczej.

Co z praktyką?

Teoria – teorią, ale w branży finansów niezwykle ważna jest także praktyka. Wszystkie uczelnie zapewniają swoim studentom możliwość odbycia praktyk w bankach, instytucjach finansowych, biurach maklerskich itp. Taka praktyka trwa od czterech do sześciu tygodni i odbywa się zazwyczaj nie wcześniej niż po czwartym semestrze studiów, czyli wtedy, gdy studenci są do niej teoretycznie przygotowani. Studenci SGGW swoje praktyki odbywają np. w Ministerstwie Finansów oraz Banku Ochrony Środowiska Specyfiką tych studiów jest bardzo rozbudowana oferta specjalizacji, spośród których student musi wybrać tę, w której chciałby być naprawdę dobry. Inaczej zresztą być nie może; przedmiot jest zbyt obszerny, więc specjalizacja jest po prostu absolutnie niezbędna.
Każdy student musi uczestniczyć w wybranym przez siebie seminarium licencjackim. A oto niektóre z proponowanych w tym roku akademickim na finansach i rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego:
– Podatek dochodowy od osób fizycznych
– Rynki finansowe w praktyce
– Ryzyko w instytucjach finansowych
– Kapitał społeczny – perspektywa ekonomiczna

Specjalizacje
finanse przedsiębiorstw, rynek kapitałowy, rachunkowość, podatki i polityka podatkowa, bankowość komercyjna, finanse przedsiębiorstw i rachunkowość, finanse publiczne i audyt, giełda i rynki finansowe, bankowość inwestycyjna, finanse międzynarodowe, polityka lokalna i podatki, ubezpieczenia gospodarcze, globalne rynki finansowe, inwestycje i nieruchomości, finanse i rachunkowość spółek, europrojekty i fundusze UE

Głos z uczelni
Dr Grosset Ryszard, Dziekan Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Celem studiów na tym kierunku jest udostępnienie naszym studentom nowoczesnych narzędzi, za pomocą których mogą oni sprawnie wykonywać wszystkie czynności związane z finansami i rachunkowością na różnych szczeblach gospodarki. Zarówno w skali mikro, jak i makroekonomicznej. Poznają też zasady funkcjonowania instytucji i rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora banków komercyjnych.
Studiując finanse i rachunkowość na Uczelni Heleny Chodkowskiej, słuchacze mają możliwość zrozumienia, jak funkcjonują rynki bankowe w Polsce i w Unii Europejskiej, jak zarządza się ryzykiem finansowym i jak to ryzyko skutecznie ograniczyć. Wprowadzamy ich w świat rynków pieniężnych i kapitałowych i pokazujemy, jak funkcjonuje giełda. Nasi studenci uczą się też rozumienia podstawowych zjawisk gospodarczych, analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych jednostek budżetowych i samorządów terytorialnych.
Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie specjalistów, którzy będą podejmować wyzwania związane z pracą zawodową. Przekazujemy studentom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umożliwiamy odbywanie różnego rodzaju staży i praktyk, dzięki którym poznają realia związane z wykonywaniem pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Staramy się też inspirować naszych studentów do samodzielnego myślenia i analizowania problemów, z którymi mogą mieć w przyszłości do czynienia w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
Stąd też szczególną wagę przywiązujemy do opracowywania programów nauczania i tworzonych specjalności. Jako uczelnia niepubliczna jesteśmy silniej związani z rynkiem pracy i właśnie pod kątem jego potrzeb kształcimy najbardziej poszukiwanych specjalistów.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *