Filmoznawstwo praktycznie!

Warszawska Szkoła Filmowa – Szkoła Wyższa  proponuje studia na kierunku Filmoznawstwo Praktyczne. Pomysł nowego typu studiów od początku wzbudza zarówno duże zainteresowanie, jak i wiele pytań.

Warszawska Szkoła Filmowa, która od roku 2011/2012 ma status szkoły wyższej, proponuje studia filmoznawcze, kierując się logiką praktyki zawodowej i wymagań rynku pracy. Studia nastawione są na kształcenie praktyczne. Trzy lata nauki, zakończone egzaminem licencjackim, mają przygotować do pracy krytyków i recenzentów filmowych, organizatorów imprez i festiwali, specjalistów w zakresie edukacji filmowej i programowania kanałów telewizyjnych.

Studia odbywają się na Wydziale Reżyserii, w związku z czym część programu dostosowana jest do wykształcenia na poziomie reżyserii w stopniu licencjackim. W praktyce oznacza to, że studenci nabywają umiejętności kwalifikujących do pracy w charakterze II reżysera, asystenta reżysera, scripts lub reżysera krótkich form. Ale także to, że wiedza, która na tradycyjnych kierunkach filmoznawczych jest poznawana w teorii, w Warszawskiej Szkole Filmowej jest przyswajana na planie filmowym. Pomysłodawcy kierunku uznali, że absolwent, który sam przeszedł przez meandry reżyserii, pracy na planie, musiał zrozumieć istotę techniki filmowej, będzie zdolny w większym stopniu zrozumieć język dzieła filmowego. Program zakłada poznanie zasad scenariopisarstwa, narracji, reżyserii, techniki, pracy z aktorem, montażu i udźwiękowienia. Studenci będą kręcić własne krótkie filmy.

Drugim wyróżnikiem studiów będzie nacisk na pisanie tekstów – od streszczeń i krótkich form dziennikarstwa internetowego po recenzje i eseje. Studenci będą szkolić się w pisaniu przez wszystkie trzy lata studiów. Brak umiejętności władania słowem i konstrukcji tekstów jest bowiem największą bolączką absolwentów tradycyjnych studiów filmoznawczych.

W programie znalazło się wiele przedmiotów nakierowanych na kształcenie umiejętności praktycznych: m.in. telewizja i nowe media, programowanie telewizyjne, animacja kultury filmowej i organizacja festiwali, praktyka filmu reklamowego.

Podstawę programu kierunku filmoznawczego stanowią przedmioty takie, jak historia filmu polskiego i światowego, film współczesny, estetyka filmu dokumentalnego i animowanego. Kształcenie uzupełniają przedmioty ogólnohumanistyczne, jak historia kultury i literatury, psychologia, antropologia kultury.

Program studiów na kierunku Filmoznawstwo Praktyczne został stworzony przez zespół, w skład których weszli: Andrzej Kołodyński, Rektor Wyższej Szkoły Filmowej, wybitny filmoznawca, krytyk filmowy, redaktor naczelny miesięcznika „Kino”; Maciej Ślesicki, znany reżyser, założyciel szkoły; Anna Wróblewska, specjalistka w zakresie zarządzania kulturą i branżą filmową w Polsce, redaktor Magazynu Filmowego SFP i Portalfilmowy.pl.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *