„Epitafium dla Niepodległej” – konkurs literacki

Zapraszamy do udziału w Międzydzielnicowym Konkursie Literackim pt. „Epitafium dla Niepodległej”. Adresatami Konkursu są uczniowie warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży gatunkiem, jakim jest epitafium, godne upamiętnienie, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, postaci z kręgu kultury, nauki, sztuki wojennej, sportu itp., które w szczególny sposób zapisały się na kartach wielowiekowej historii Rzeczypospolitej (od czasów średniowiecza do współczesności) oraz motywowanie utalentowanych, młodych osób do prezentowania własnej twórczości literackiej.

Zachęcamy uczestników do pisania utworów w duchu pióra Mistrza z Czarnolasu, którego epitafia nierzadko utrzymane były w pogodnym, żartobliwym tonie. Nadesłane prace zostaną ocenione w trzech kategoriach, odpowiednich dla wymienionych wcześniej odbiorców.

 

Najwyżej ocenione prace zostaną odczytane podczas finału Konkursu w Zespole Szkół nr 35, który odbędzie się 8 stycznia 2019 r. Na uroczystość tę zapraszamy wszystkich biorących udział w Konkursie wraz z nauczycielami.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny, jak również zaniechania rozstrzygnięcia go w przypadku zbyt małej liczby uczestników.

 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres Zespołu Szkół nr 35 w Warszawie lub adres mailowy koordynatorek inicjatywy pracy w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12) do 21 grudnia 2018 r.

Konkurs trwać będzie do 21 grudnia 2018 r.

Nadesłane w języku polskim epitafia nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane.  Każdy z uczestników może nadesłać dowolną liczbę prac, opatrzonych tym samym godłem.

 

Prace konkursowe

Pracę lub prace konkursowe i wypełnioną Kartę Zgłoszenia uczestnik powinien przesłać w zaklejonej kopercie (oznaczonej tym samym godłem i kategorią – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) wraz z dopiskiem „Epitafium dla Niepodległej”. W przypadku wyboru drogi elektronicznej, w temacie wiadomości powinien znaleźć się tytuł Konkursu („Epitafium dla Niepodległej”), a w załączniku co najmniej dwa pliki – epitafium oraz uzupełniona Karta Zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi”, ul. Stefana Żeromskiego 22/28, 01-831 Warszawa lub mailowo przez koordynatorki Konkursu: P. Ewę Trojańczyk (ewa.trojanczyk@zs35.pl) oraz  Agatę Pawlik (agata.pawlik@zs35.pl). W miarę możliwości, prosimy o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie chęci udziału w Konkursie i określenie
potencjalnej liczby uczestników ze szkoły

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyra eniem zgody na jej publikację na stronie

internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych oraz na (ewentualne)

dokonanie niezbędnych poprawek redaktorskich przed jej zamieszczeniem.

 

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi” w Warszawie, ul. Stefana Żeromskiego 22/28 (tel. 22 834 32 64, e-mail: zs35@zs35.pl).

 

 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *