uniwersytet-opolski

Co Cię czeka na medycynie w Opolu?

Uniwersytet Opolski jest jedyną w kraju, która – oprócz wzięcia pod uwagę wyników matury z biologii i chemii –  postawiła przed kandydatami na studia medyczne zadanie w postaci zaliczenia testu kompetencji, sprawdzającego m.in. umiejętność logicznego myślenia, podejmowania decyzji.

Rekrutacja na studia stacjonarne, na których przygotowano 60 miejsc, została zakończona, natomiast drugi etap rekrutacji – na studia stacjonarne odpłatne (40 miejsc)  – potrwa  do 5 sierpnia.

Co na pierwszym roku medycyny?

1 października 2017 r. dla adeptów medycyny otwarte zostaną przygotowywane dla kierunku lekarskiego przy ul. Oleskiej 48 nowoczesne bloki dydaktyczne anatomii, histologii, fizjologii i patomorfologii.

Studenci pierwszego roku studiów rozpoczną kształcenie od podstaw medycyny, w tym z zakresu makro- i mikroskopowej budowy organizmu człowieka na anatomii i histologii.

Zajęcia z anatomii prowadzone będą w nowocześnie wyposażonym w modele anatomiczne i plastynaty bloku dydaktycznym Zakładu Anatomii oraz w pracowni anatomii wirtualnej. W drugim semestrze natomiast studenci będą także kształcili się w tzw. Anatomicum przygotowywanym przez Uniwersytet Opolski w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, w którym będą mieli możliwość nauki z wykorzystaniem preparatów kadawerowych przygotowanych ze zwłok ludzkich.

Mikroskopową budowę organizmu studenci będą zgłębiać na zajęciach z histologii, w nowocześnie wyposażonym mikroskopowym bloku dydaktycznym Zakładu Histologii posługując się preparatami mikroskopowymi ludzkich tkanek i narządów.

Kształcenie w zakresie anatomii i histologii prowadzone przez dwa semestry poszerza w pierwszym semestrze kształcenie z zakresu: biologii, parazytologii i embriologii jako przygotowanie do kształcenia w zakresie biologii molekularnej i genetyki, które prowadzone będzie w nowocześnie wyposażonej pracowni mikroskopowej Zakładu biologii i Genetyki Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Wydziału Przyrodniczo-Technicznego; elementów chemii jako przygotowanie do kształcenia w zakresie biochemii, które rozpocznie się od drugiego semestru na Wydziale Chemii; biofizyki jako przygotowanie do kształcenia w zakresie diagnostyki obrazowej, które realizowane będzie na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki.

W drugim semestrze studenci rozpoczną kształcenie z zakresu fizjologii, realizowane w pierwszym etapie w pracowni informatycznej Zakładu Fizjologii przy wykorzystaniu programów komputerowych symulujących fizjologię człowieka.

Szczególne znaczenie dla kształtowania sylwetki studenta będą miały niewątpliwie zajęcia z elementów profesjonalizmu, którym patronuje prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

Kształcenie na pierwszym roku studiów obejmuje także naukę języka łacińskiego oraz kontynuację kształcenia z zakresu języka angielskiego, z uwzględnieniem słownictwa z zakresu anatomii i histologii.

Studenci pierwszego roku studiów będą mieli także możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych, m.in. komunikacja interpersonalna pacjent – lekarz, humanizacja medycyny, zastosowanie informatycznych technik obrazowania w medycynie (technika 3D), uwarunkowania transkulturowe medycyny, techniki praktycznego planowania i symulacji terapii w dyscyplinach zabiegowych.

Kształcenie na pierwszym roku zamyka praktyka wakacyjna w zakresie opieki nad chorym, do której przygotowanie realizowane będzie na drugim semestrze w ramach zajęć praktycznych z opieki pielęgnacyjnej z elementami pierwszej pomocy.

źródło: Uniwersytet Opolski

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *