Chemical engineering – studia w języku angielskim na ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zaprasza na studia inżynierskie, gdzie wszystkie zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Program zaś powstał zgodnie z najlepszymi wzorcami światowymi (MIT, Stanford University of Technology).

Nowy kierunek umożliwi studentom prowadzenie badań naukowych z chemii, nanotechnologii, technologii chemicznej oraz inżynierii chemicznej – 780 godzin zajęć laboratoryjnych (31% planowanych godzin na tym kierunku).

Co cię czeka na chemical engineering?

  • Studia trwają 7 semestrów; studia inżynierskie.
  • Studia prowadzone na Wydziale z kategorią A.
  • Wszystkie zajęcia prowadzone w języku angielskim.
  • Program studiów zgodny z najlepszymi wzorcami światowymi (MIT, Stanford University of Technology).
  • Realizowana na WTiICh tematyka badań naukowych, umożliwia zaoferowanie studentom szerokiej oferty dydaktycznej prowadzonej przez specjalistów z chemii, nanotechnologii, technologii chemicznej oraz inżynierii chemicznej. Realizowane na Wydziale kierunki badań wpisują się w najnowsze światowe trendy, co przekłada się na uzyskiwanie licznych grantów naukowych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału.
  • Kierunek chemical engineering umożliwi studentom nabycie umiejętności prowadzenia badań naukowych w ramach badań prowadzonych na WTiICh. Planuje się, że w ramach kierunku chemical engineering studenci nabędą umiejętności do prowadzenia badań naukowych. W ramach proponowanego programu kształcenia planuję się przeprowadzenie 780h zajęć laboratoryjnych, co stanowi ok. 31% planowanych godzin na tym kierunku.
  • Podczas tej formy zajęć planuje się prowadzenie zajęć z zastosowaniem zaawansowanej infrastruktury badawczej, która znajduje się na wyposażeniu Wydziału. Studenci podczas zajęć będą zobligowani do przygotowania koncepcji badań, zrealizować je oraz opracować uzyskane wyniki. W prac badawczych prowadzonych w ramach pracy dyplomowej będzie dopuszczalne przygotowanie artykułu naukowego.
  • Kierunek chemical engineering związany jest z zastosowaniem zdobytej wiedzy technicznej i umiejętności w różnych gałęziach przemysłu, dlatego niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki. Ponadto powinien mieć wiedzę z zakresu chemii i fizyki, która jest niezbędna do zrozumienia zasad i praw leżących u podstaw inżynierii chemicznej oraz wykorzystania tej wiedzy do rozwiązywania problemów technicznych.

Czego oczekuje się od kandydata?

  • Od kandydata wymaga się umiejętności twórczego, kreatywnego i innowacyjnego rozwiązywania problemów. Ponadto obowiązkowym jest posiadanie dobrej znajomości języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2), ponieważ językiem wykładowym będzie angielski.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *