Budownictwo – tego będziesz się uczyć!

Oto program studiów na przykładzie WYDZIAŁU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO.

Na przykładzie Politechniki Wrocławskiej
(od VI semestru – podział na specjalności, przykładowo przedstawiona została specjalność Inżynieria budowlana)

STUDIA I STOPNIA – INŻYNIERSKIE
Rok I, Semestr I
algebra z geometrią analityczną, analiza matematyczna, fizyka, geometria wykreślna, rysunek techniczny, technologie informacyjne, środowisko naturalne człowieka, chemia materiałów budowlanych

Rok I, Semestr II
analiza matematyczna, fizyka, mechanika ogólna, geologia inżynierska, geodezja, materiały budowlane, moduł do wyboru (lkompurerowe wspomaganie kreślenia – kurs podstawowy, zaawansowane komputerowe wspomaganie kreślenia ), moduł do wyboru ( zajęcia sportowe – wybór sekcji), moduł do wyboru ( socjologia organizacji i kierowania, psychologia zarządzania zespołami, zarządzanie zespołem pracowników)

Rok II, Semestr III
analiza matematyczna, statystyka stosowana, budownictwo ogólne, wytrzymałość materiałów, podstawy statyki budowli, hydraulika i hydrologia, technologia betonów i zapraw, podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane, moduł do wyboru (język obcy – poziom B2/1)

Rok II, Semestr IV
budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe – podstawy, konstrukcje metalowe – podstawy, statyka budowli, wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, budownictwo wodne – podstawy, moduł do wyboru (język obcy – poziom B2/2)

Rok III, Semestr V
konstrukcje betonowe – elementy i hale, konstrukcje metalowe – elementy i hale, technologia robót budowlanych, moduł do wyboru ( metody obliczeniowe, metody numeryczne w mechanice, koleje – podstawy, podstawy mostownictwa, drogi i ulice podstawy, fundamentowanie, podstawy dynamiki budowli), moduł do wyboru (podstawy inżynierii miejskiej i budownictwa podziemnego, podstawy budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej)

Rok III, Semestr VI (podział na specjalności: Inżynieria Budowlana, Geotechnika i Hydrotechnika, Inżynieria Lądowa )

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności: Fizyka budowli, Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesami inwestycyjnymi, Ekonomika budownictwa, Instalacje elektryczne, Moduł do wyboru (Wprowadzenie do filozofii, Filozofia techniki i estetyka nowych technologii, Filozofia społeczna,

Moduł do wyboru (blok I) Instalacje sanitarne, Urządzenia wodno-kanalizacyjne

Specjalność Inżynieria Budowlana: konstrukcje betonowe – obiekty, konstrukcje metalowe – obiekty, budownictwo przemysłowe, komputerowe wspomaganie projektowania budowlanego, podstawy projektowania architektonicznego, Moduł do wyboru (Innowacyjne metody i wyroby w budownictwie, Mechanizacja robót budowlanych, Betonowe konstrukcje sprężone  Konstrukcje zespolone – podstawy)

Rok III, Semestr VII
Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności: zagadnienia bezpieczeństwa pracy, prawo budowlane, moduł do wyboru ekonomiczne i prawne otoczenie przedsiębiorstwa, podstawy zarządzania, ekonomika przedsiębiorstwa)

Specjalność Inżynieria Budowlana: seminarium dyplomowe, praca dyplomowa inżynierska, praktyka kierunkowa, moduł do wyboru (technologiczność konstrukcji budowlanych, trwałość i ochrona budowli, systemowe budownictwo mieszkaniowe)

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
Możliwe specjalności: Konstrukcje budowlane, Budowlano-technologiczno-menedżerska, Budownictwo hydrotechniczne i specjalne, Budownictwo podziemne i inżynieria miejska, Budowa dróg i lotnisk, Infrastruktura transportu szynowego, Inżynieria mostowa, Teoria i komputerowa analiza konstrukcji ( zajęcia na przykładzie specjalności Konstrukcje budowlane)

Rok I, Semestr I
Dla wszystkich specjalności: fizyka nowoczesnych materiałów, matematyka – wybrane zagadnienia, fundamentowanie – wybrane zagadnienia, teoria sprężystości i plastyczności, mechanika budowli, moduł do wyboru (etyka inżynierska, etyka w biznesie, język obcy – poziom B2+ )
Specjalność Konstrukcje budowlane: konstrukcje betonowe – specjalne, konstrukcje metalowe – specjalne, zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania

Rok I, Semestr II

Wszystkie specjalności: dynamika budowli, metody komputerowe, język obcy – inny niż na I st., dowolny poziom
Specjalność Konstrukcje budowlane: budownictwo mieszkaniowe, technologia robót budowlanych, konstrukcje drewniane, betonowe konstrukcje sprężone, konstrukcje zespolone, niezawodność i stany graniczne konstrukcji, moduł do wyboru (wysokie konstrukcje betonowe, wysokie konstrukcje metalowe)

Rok II, Semestr III

Wszystkie specjalności: zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Specjalność- Konstrukcje budowlane: seminarium dyplomowe, praca dyplomowa magisterska, moduł do wyboru (cienkościenne konstrukcje metalowe, reologia konstrukcji betonowych), moduł do wyboru (awarie i naprawy konstrukcji
betonowych, awarie i naprawy konstrukcji metalowych, awarie i naprawy obiektów budownictwa ogólnego)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *