Bioinformatyka – biologia i informatyka w pakiecie

Nowy kierunek z nowymi, dobrymi perspektywami. Dla tych, którzy kochają zarówno matematykę, jak i informatykę, i biologię. Dla chcących uczestniczyć w projektach biomedycznych, które zmieniają świat!

Czy wiesz, że takie projekty jak Human Genom Project, czyli próba odczytania informacji zapisanych w ludzkim genomie, nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki, czyli bez… pracy bioinformatyka? Nie ulega wątpliwości, że umiejętność pozyskiwania informacji z ogromnych baz danych staje się obecnie bardzo ważna nie tylko w pracy badawczej, ale także w wielu praktycznych zastosowaniach z zakresu biologii, biochemii czy medycyny. Rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie bioinformatyki zarówno w placówkach naukowo-badawczych, jak i komercyjnych.

Nowość w edukacji

Studia bioinformatyczne to całkiem nowe studia w Polsce. Cieszą się jednak zainteresowaniem wśród tych osób, którym zależy na wykształceniu interdyscyplinarnym, bo nie ulega wątpliwości, że właśnie taki charakter mają te studia. Z tego też powodu bioinformatyka nie jest zwykłym kierunkiem studiów, a często makrokierunkiem. Tak jest między innymi na Uniwersytecie Warszawskim czy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (wspólny projekt UAM oraz Politechniki Poznańskiej). A co oznacza takie określenie? A to, że na makrokierunku uczestniczysz w zajęciach prowadzonych przez pracowników różnych wydziałów, m.in.: Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

A czym się zajmuje ten dział nauki?

Bioinformatyka skupia się na zastosowaniu technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych. Umiejętność przetwarzania gigantycznej ilości informacji uzyskiwanych w czasie badania, na przykład genomów organizmów żywych, jest niezbędna nie tylko w pracy naukowej, ale także w zastosowaniach praktycznych w biologii, biochemii, biofizyce, biotechnologii i medycynie. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na bioinformatyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, cztery Wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Biologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Biotechnologii oraz Chemii, uruchamiają makrokierunek bioinformatyka począwszy od roku akademickiego 2010/11. Licencjaci bioinformatyki będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

Zanim zostaniesz studentem…

Musisz przejść przez sito rekrutacyjne, a to bywa zaskakujące. Zapewne jesteś ścisłowcem, więc mniejszą wagę przykładałeś do przedmiotów humanistycznych. Tymczasem są uczelnie, które biorą pod uwagę w rekrutacji wyniki maturalne z… języka polskiego, a także z biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Nie muszę dodawać, że warto zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym, bo choć brane są pod uwagę wyniki i z poziomu podstawowego, to korzystniejszy jest przelicznik dla matury rozszerzonej.

Studencka przygoda intelektualna
Studia bioinformatyczne mogą być dla ciebie prawdziwą przygodą intelektualną, podróżą w różne obszary nauk ścisłych i przyrodniczych. Musisz jednak zdawać sobie sprawę, że są to studia dość wymagające. Od studenta oczekuje się zdolności w kierunkach ścisłych oraz zainteresowania biologią. Bez podstaw nauk przyrodniczych na tych studiach ani rusz. Studia te bowiem przygotowują do operowania jednocześnie wiedzą z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki i informatyki. Bądź przygotowany, że zanim zaczniesz zgłębiać tajniki bioinformatyki, na pierwszych latach studiów będziesz wkuwać wcześniej wymienione przedmioty.
Już na pierwszym roku otrzymasz solidne podstawy teoretyczne na rocznym przedmiocie podstawy chemii i na przedmiotach semestralnych: podstawach fizyki, wstępie do biologii, wstępie do informatyki. Odpowiedni warsztat matematyczny zapewnią przedmioty rachunek różniczkowy i całkowy, rachunek prawdopodobieństwa, a warsztat informatyczny – algorytmy i struktury danych. Drugi rok to m.in.: duży, roczny przedmiot biologia molekularna z genetyką oraz egzamin certyfikacyjny z języka obcego. Na trzecim roku m.in. przygotujesz pracę licencjacką w ramach pracowni licencjackiej.

Główny nacisk położony jest na: umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy do analizy zagadnień obejmujących obszar nauk przyrodniczych; tworzenie podstaw warsztatu naukowego obejmującego umiejętność interpretowania tekstów naukowych, wnioskowania naukowego i analizy eksperymentów.
W ramach studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni. Studenci wrocławskiej bioinformatyki na UP będą odbywać je głównie na terenie Wrocławia w firmach farmaceutycznych i bioinformatycznych; laboratoriach badawczych i usługowych; jednostkach naukowych palcówek klinicznych; ośrodkach oceny genetycznej zwierząt i roślin. W trakcie praktyk poznasz różne metody bioinformatyki i biologii systemów oraz nauczysz się je wykorzystywać zarówno w badaniach, jak i w praktycznych zastosowaniach, takich jak na przykład diagnostyka medyczna.

A po studiach…

Studia bionformatyczne dają z pewnością gruntowne wykształcenie i umiejętności zastosowania algorytmów i metod bioinformatycznych do rozwiązywania problemów biologicznych. Po tym kierunku będziesz więc umiał prowadzić analizę statystyczną obejmującą modelowanie eksperymentów biologicznych i interpretację jej wyników. Praca bioinformatyka polega m.in. na przeprowadzaniu komputerowej symulacji, czy dana substancja może być brana pod uwagę przy tworzeniu danego leku, czy też należy odgórnie ją odrzucić, zaoszczędzając przy tym znaczne pieniądze (zamiast testować laboratoryjnie kilkaset tysięcy substancji, testy przeprowadza się tylko dla kilku tysięcy/kilkuset najbardziej odpowiadających wymaganiom).
Bez problemu znajdziesz więc pracę w firmach farmaceutycznych i bioinformatycznych, w laboratoriach badawczych, ośrodkach oceny genetycznej zwierząt i roślin oraz w innych placówkach, gdzie wykorzystuje się metody komputerowe do analizy różnego typu procesów biologicznych.


Z planu zajęć

algorytmy i struktury danych, algorytmy kombinatoryczne w bioinformatyce, bazy danych, biochemia, biologia komórki, bioróżnorodność w bioinformatyce, biofizyka dla biomedyków, ekologia i ochrona środowiska, fizjologia, genetyka, genomika i transkryptomika, immunologia, inżynieria oprogramowania, molekularne mechanizmy ewolucji, podstawy oprogramowania, projektowanie i programowanie obiektowe, sieci komputerowe, systemy operacyjne

Głos z uczelni

Prof. dr hab. inż. Andrzej Filistowicz, dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Kandydaci na kierunek bioinformatyka powinni mieć zamiłowanie do nauk ścisłych i przyrodniczych. Bardzo dobrze byłoby, gdyby byli absolwentami profili biologiczno-chemicznego lub matematyczno-fizycznego. Potrzebne są bowiem dobre podstawy matematyki, a zwłaszcza algebry. Radzę powtórzyć równania różniczkowe, statystykę. Na tych studiach młodzi ludzie będą uczyć się ubierać procesy biologiczne w zapisy matematyczne.
Pierwszy rok studiów to wyrównanie poziomu wiedzy z biologii, chemii, fizyki i matematyki. Jest to konieczne, gdyż na drugim roku pojawiają się przedmioty ściśle związane z bioinformatyką. Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych. Student będzie miał dużo godzin lektoratu z angielskiego. Znajomość tego języka jest konieczna, gdyż wśród naszych wykładowców będziemy gościć naukowców z zagranicy, na przykład z Wielkiej Brytanii. Zapraszam zatem na nasz Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, gdzie na kierunku bioinformatyka będzie można zgłębiać wiedzę w tym temacie. Przygotowaliśmy 75 miejsc na studiach dziennych pierwszego stopnia, na których można będzie zdobyć tytuł licencjata. W tej chwili opracowujemy też program studiów drugiego stopnia, które również planujemy otworzyć. Dbamy też o rozwój naszych pracowników naukowych, z myślą o nich przygotowaliśmy 34 staże zagraniczne. Zdobytą wiedzę na międzynarodowych uczelniach, będą przekazywać swoim studentom.
Najważniejszym celem jest takie przygotowanie naszych studentów, by po dyplomie bez problemu potrafili się odnaleźć w firmach biomedycznych, farmaceutycznych.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *