wpisy wg olas

Logopeda? Tak, ale…

Miła praca – z dziećmi, młodzieżą, lekka – nie za ciężka, ale czy dla każdego? Aby zostać logopedą, trzeba spełniać pewne warunki. Logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna). Logopedów interesują […]

Pozycjoner stron www – na czym polega jego praca?

To branża informatyczna, zawód dla wszystkich tych, którzy w sieci czują się jak w domu. Czym zajmuje się pozycjoner? Pozycjoner, specjalista ds. SEM/SEO, pracownik w dziale pozycjonowania stron www – bardzo różnie określa się osoby pracujące w zawodzie, który robi ostatnio karierę na świecie i w Polsce. Zawód pozycjonera zyskuje na randze, ponieważ jakość wyników […]

Pedagogika specjalna – zawód dla ludzi z pasją?

Nauczyciel pracujący z niepełnosprawnymi dziećmi musi nie tylko poświęcić im swój czas, ale także zaangażować w to całą swoją osobowość, inaczej jego praca będzie nieskuteczna! Pedagog specjalny to zawód dla ludzi z pasją – pasją nauczania, wychowywania i niesienia pomocy. Za sprawą coraz szerszego wprowadzania tzw. edukacji włączającej, która jest szansą na stworzenie dzieciom niepełnosprawnym […]

Słowo Roku 2016? „Pięćset plus (500+)”

Po raz szósty pracownicy Instytutu Języka Polskiego UW, prowadzący projekt „Słowa na czasie”, zorganizowali plebiscyt na najważniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy użytkownicy internetu, także dzięki pomocy redakcji słowników Wydawnictwa Naukowego PWN. Zgodnie z ich wyborem najważniejsze w 2016 roku było wyrażenie „pięćset plus (500+)”. Na dwóch kolejnych pozycjach leksykalnego […]

TEST Z WIEDZY O ŚREDNIOWIECZU

Powtórz swoje wiadomości na temat epoki średniowiecza, rozwiązując nasz test:) Daty wyznaczające początek i koniec epoki to: a. 1096 – 1292 – początek i koniec wypraw krzyżowych b. 1096 – 1492 – początek wypraw krzyżowych i odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba c. 476 – 1453 – upadek Cesarstwa Rzymskiego i zdobycie KonstantynopolaOdpowiedź c Komentarz Umowną […]

TEST Z WIEDZY O BIBLII I ANTYKU

Powtórz swoje wiadomości na temat Biblii i antyku, rozwiązując nasz test:) 1. Antyk to konkretny czas historyczny. Mianem tym określamy: a. okres trwania kultury starożytnej Grecji i Rzymu b. starożytność c. dzieje ludzkości od jej zamierzchłych początków aż do upadku Cesarstwa Rzymskiego Odpowiedź a Komentarz Antyk to okres trwania kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Ponieważ […]

TEST Z WIEDZY O BAROKU

Powtórz epokę baroku, rozwiązując nasz test:) 1. Barok to epoka literacka trwająca: a. przez cały wiek XVIII b. zasadniczo przez cały wiek XVII, ale swymi korzeniami sięga jeszcze końca XVI wieku c. od połowy XVI do połowy XVII wieku Odpowiedź: b. Komentarz Barok jako epoka historyczno-literacka obejmuje zasadniczo cały wiek XVII, choć korzeniami sięga jeszcze […]

Matura pisemna – praca z tekstem o dwudziestoleciu międzywojennym

Fragment utworu Andrzeja Zawady ” Dwudziestolecie literackie” dotyczący kina i kabaretu. Andrzej Zawada „Dwudziestolecie literackie” [1] Życie literackie nie jest możliwe bez żywiołu zbiorowego. Zgiełk kawiarni, snobistyczne zamieszanie salonu, głośny śmiech i brawa kabaretu to nie tylko odgłosy sławy, lecz także źródła inspiracji. Literatura powstaje w samotności. Ale to salon i kabaret sprawiły, że literatura […]

Matura pisemna z polskiego – o języku Ignacego Krasickiego

Przeczytaj uważnie podany niżej fragment książki Ignacego Chrzanowskiego „Historia literatury niepodległej Polski” i odpowiedz na pytania. Czytaj uważnie polecenia i formułuj odpowiedzi precyzyjnie i rzeczowo. Tutaj nie możesz pozwolić sobie na luźne rozważania ? musisz odpowiadać wyłącznie na podstawie tekstu i dokładnie na pytania. Zwracaj uwagę na to, czy masz udzielać odpowiedzi własnymi słowami, czy […]

Matura pisemna z polskiego – praca z tekstem

Pytania z arkusza do tekstu Joanny Gauze o obrazie Van Eycka. Joanna Guze, Spotkania w muzeach świata Jan van Eyck, Portret Arnolfinich Najważniejszym ze wszystkich [dzieł Van Eycka] jest portret Giovanniego Arnolfini, kupca włoskiego zamieszkałego w Niderlandach (gdzie reprezentował interesy potężnych Medyceuszy, władców Florencji) i jego uroczej żony. Arnolfini należał do przyjaciół artysty i ta […]

Zimowa rekrutacja na studia

Ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim, rozpoczynające się od semestru letniego 2016/2017. Nabór trwać będzie do 13 lutego. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK), wybrać kierunek studiów, wprowadzić do systemu wyniki określone w kryteriach kwalifikacji (wyniki maturalne, wynik z dyplomu ukończenia studiów itp.), uregulować opłatę rekrutacyjną, […]

Pojęciownik przyszłego studenta

Oto pojęcia i słówka z jakimi się zetkniesz, gdy zostaniesz studentem. abiturient – uczeń kończący szkołę średnią, maturzysta, absolwent. absolutorium – ukończenie studiów wyższych bez uzyskania dyplomu, po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów. A. jest niezbędne, by móc zdawać egzamin dyplomowy. adiunkt – średni stopień pracownika naukowo- dydaktycznego w szkołach wyższych (wyższy od starszego […]