wpisy wg olas

Zadania sztuki i artysty

Do połowy wieku XX artyści (w tym przede wszystkim literaci) pełnili ważniejszą niż dziś rolę w społeczeństwie jako wyraziciele różnych ważnych opinii, dość powszechnie liczono się z ich zdaniem itp. Dziś jest może i podobnie, ale tylko teoretycznie; w praktyce różne autorytety przynależne do świata sztuki i kultury wygłaszają różne opinie na temat spraw publicznych, […]

Obraz śmierci w wiekach średnich

Temat idealny na klasówkę ze średniowiecza albo wypracowanie domowe. Nietrudno je napisać, jeśli zna się materiał. Wystarczy wymienić i pokrótce scharakteryzować średniowieczne ujęcia śmierci w literaturze i sztuce. Można posunąć się dalej i dać własny komentarz do słów Seneki. „Przychodzimy na świat z wyrokiem śmierci” (Seneka). Obraz śmierci w wiekach średnich Podnieś poziom, używając terminów: […]

Konkurs foto: „Człowiek, Świat, Przyroda”

  W ferie ruszamy z fotograficzną pasją, nakręcamy nową kliszę i bierzemy udział w XVI Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Koszalinie! Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 13 x 18 cm, max 30 x 45 cm, przy czym mogą być […]

Konkurs „Inne spojrzenie”

  Każdy z was – podobnie jak Mały Książę – wyrósł z jakiejś konkretnej „planety”: z „planety” własnej rodziny, środowiska rówieśniczego, kraju, jego tradycji i stylu życia. Równocześnie każdy z was nieustannie poznaje inne „planety”, czyli inne miejsca, konkretnych ludzi, ich sposób patrzenia na świat, na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jak Mały Książę postarajcie się […]

Opowiedz swój świat!

  Uważasz, że jesteś nowym wcieleniem Stephena Kinga, a twoje opowiadania mają w sobie więcej magii niż Hogwart? A może nie myślisz o sobie w ten sposób, ale chcesz powiedzieć światu coś ważnego? Ten konkurs jest właśnie dla ciebie!! INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE oraz FUNDACJA T.E.A.M. TEATRIKON dają ci szansę na […]

Wyślij literackiego SMS-a i wygraj konkurs!

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych i Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu zaprasza na VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW”. Na czym polega zadanie? Trzeba sformułować literacką wypowiedź maks. ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. […]

Szansa na kaskę na studia

  Indeks Start2Star to program stypendialny Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich i Fundacji im. Lesława A. Pagi, który zapewnia środki finansowe na studia grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymują stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie przez cały okres studiów (zarówno I, jak i II […]

Jest czym się chwalić:) Mamy sukcesy międzynarodowe!

  Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe i międzynarodowe zawody to prestiżowe konkursy, w których startują uczniowie z całego świata. W 2016 roku odbyło się 15 takich olimpiad przedmiotowych i zawodów, w których nasz kraj reprezentowało 66 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Polscy uczniowie zdobyli 7 złotych medali, 18 srebrnych i 17 brązowych. Najwięcej uczestników zgromadziła 47. […]

Wypracowanie nt. koncepcji słowa w poezji symbolistycznej

Trudno o bardziej wieloznaczne i tajemnicze zjawisko w historii poezji niż symbolizm. Narodził się on bowiem z potrzeby szukania tego, co wieczne, nieskończone, niezmienne. Te idee są niedostępne w sposób fizyczny, a tym samym niemożliwe do opisania. Koncepcja słowa w poezji symbolistycznej Jak zacząć? Przykład Trudno o bardziej wieloznaczne i tajemnicze zjawisko w historii poezji […]

Zadania z arkusza

 – Wymień dwa związki frazeologiczne ze słowem „ręka”. Napisz po jednym zdaniu z użyciem każdego z wymienionych przez Ciebie związków. – Z którą epoką literacką kojarzy ci się termin „symbolizm”? Spróbuj krótko wyjaśnić to pojęcie, podaj też jakiś przykład literackiego symbolu. – Jak rozumiesz określenie „dulszczyzna”? W jaki sposób to słowo trafiło do języka polskiego? […]

TEST Z WIEDZY O MODERNIZMIE

Powtórz z nami modernizm, rozwiązując test. 1. Za początek modernizmu w Europie przyjmuje się powstanie: a. tomu wierszy Charles’a Baudelaire’a: Kwiaty zła, b. wiersza Arthura Rimbauda: Statek pijany, c. obrazu Claude’a Moneta: Impresja – wschód słońca. Odpowiedź: a Komentarz: Za początek modernizmu w Europie przyjmuje się wydanie Kwiatów zła Baudelaire’a. Fakt ten miał miejsce w […]

Odysseus II – konkurs dla fanów Kosmosu!

Odysseus II to międzynarodowy konkurs o tematyce związanej z badaniami kosmicznymi. Realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020 przez konsorcjum 14 europejskich instytucji: między innymi przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Skierowany jest do uczniów i studentów w wieku od 7 do 22 lat. Prowadzony jest w 3 etapach: krajowym, regionalnym, i międzynarodowym, we […]