wpisy wg olas

Podróż jako motyw literacki w Oświeceniu

Podróż jako motyw i pretekst do przekazania przesłań oświeceniowych autorów Podróż to bardzo ważny motyw w literaturze oświecenia –  lecz nie tylko, ma olbrzymie znaczenie także w literaturze późniejszej. Chętnie wykorzystują go także współcześni autorzy – wiadomo, podróż pozwala zastanowić się nad wieloma sprawami, spojrzeć z dystansu na siebie i otaczający świat. Często koniec podróży […]

Wypracowanie o poezji barokowej

Refleksja obywatelska i patriotyczna w poezji barokowej To jeden z tematów nie do uniknięcia. Pogarszająca się sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna kraju, zwiększająca się dominacja magnaterii i osłabienie władzy królewskiej niejako zmuszały barokowych twórców do zdecydowanego stanowiska, czyli zwrócenia uwagi na największe wady ustroju i egoistyczną postawę Sarmatów. Refleksja obywatelska i patriotyczna w poezji barokowej Uwaga! […]

Kulturalne studiowanie

To prawda, że studiowanie wymaga pasji, zainteresowania, chęci poznawania, a jednocześnie rozwijania siebie – swoich umiejętności, duchowości, wrażliwości. Studia kulturoznawcze, ukazujące właśnie duchowe dziedzictwo ludzkości i uczą rozumieć współczesny świat J   Kulturoznawstwo nie jest kierunkiem unikatowym – wiele uczelni ma go w swej ofercie. Jest więc w czym wybierać. Można zdecydować się na kulturoznawstwo […]

Języki na skandynawistyce

Czy na skandynawistyce będę się uczyć jednego języka czy dwóch? I czy tylko języka, czy też historii i kultury? Skandynawistyka oferuje pogłębione studia z jednego języka: szwedzkiego, norweskiego albo duńskiego oraz daje podstawy z drugiego, co otwiera komunikacyjną ścieżkę do całej Skandynawii. Na tych studiach zdobywa się umiejętności komunikacyjne i translatorskie. Oprócz nauki języka, będziesz […]

Makler giełdowy – jego droga do zawodu

Czy są studia, które konkretnie przygotowują do takiej pracy?   Nie ma kierunku, który przygotowuje tylko do pracy maklera, ale w tym zawodzie potrzebna jest wiedza z zakresu rachunkowości, bankowości, finansów i ekonomii, dlatego dobrze jest skończyć któryś z takich kierunków. W ramach kierunku: finanse i bankowość należy wybrać jedną ze specjalności: zarządzanie finansami, rynek […]

Co to za kierunek: biologia sądowa?

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu można studiować nowy kierunek biologia sądowa. Czego można się na takich studiach nauczyć? Na kierunku biologia sądowa zdobędziesz umiejętności niezbędne przy przygotowywaniu ekspertyz sądowych dotyczących materiału biologicznego. Poznasz zasady zabezpieczania materiału dowodowego i analizy śladów biologicznych. Nauczysz się również posługiwania się nowoczesnymi metodami analitycznymi, rozpoznawania chronionych i niebezpiecznych dla […]

Jak zostać celnikiem?

Aby zostać celnikiem, nie musisz kończyć studiów wyższych, choć to niewątpliwy atut. Mile widziane są studia z bezpieczeństwa wewnętrznego, logistyki, prawa, administracji, a nawet ekonomii, nauk matematycznych (mile widziani są statystycy, analitycy). Wystarczy jednak ukończenie szkoły średniej, bo furtką do zawodu są oferty z urzędu celnego, który ogłasza nabór na celników. Kandydaci wysyłają swoje zgłoszenia, […]

Co dają studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego?

Studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego gwarantują zdobycie solidnych podstaw warsztatu prawniczego, a ponadto rozszerzenie wiedzy w wybranym przez studenta obszarze.   Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego istnieje od roku 1997. Jako pierwszy wśród uczelni niepublicznych otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 2006 roku, a w czerwcu 2016 roku uzyskał prawo nadawania stopnia doktora […]

Maturzyści przyniosą kasę uczelniom

  Od tego roku najlepsi maturzyści przyniosą dodatkowe pieniądze uczelniom – nowelę ustawy wprowadzającą taką możliwość przyjął Sejm w 2016 r. Zgodnie z zapisami noweli uczelnie publiczne, które na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przyjmą najlepszych maturzystów, otrzymają dodatkowe finansowanie. Mianem najlepszych określani są ci maturzyści, którzy na egzaminie maturalnym otrzymali 100 proc. […]

Realizm czy groteska? – jak napisać na ten temat wypracowanie!

Temat wypracowania: Realizm czy groteska? Który ze sposobów przedstawiania świata w utworze literackim jest Ci najbliższy? Temat trudny, z gatunku teoretycznoliterackich. Wymaga znajomości i zrozumienia pewnych pojęć, takich jak realizm i groteska, orientacji w historii literatury, umiejętności interpretacji utworów oraz formułowania własnych sądów i uzasadniania ich. Trzeba umieć dokonać wyboru: realizm czy groteska i uzasadnić […]

Wypracowanie na temat totalitaryzmu

Temat wypracowania: Różne oblicza totalitaryzmu w utworach dwudziestolecia międzywojennego Temat bardzo obszerny, przekrojowy, ale chyba nietrudny. Wymaga dobrej znajomości literatury dwudziestolecia: polskiej i światowej. *** Trzeba zwrócić uwagę, jak sam temat wskazuje, na różne oblicza totalitaryzmu: a więc na oblicze rewolucyjne (Szewcy, Przedwiośnie), ale i codzienne (Mistrz i Małgorzata, Proces). Warto pokazać różne ujęcia tematu, […]

Logistyczne studiowanie

Na polskich uczelniach kierunek ten pojawił się stosunkowo niedawno, ale cieszy się dużą popularnością. Łatwo zresztą powiedzieć, dlaczego: nie brakuje ofert pracy dla logistyków. Czym zajmują się absolwenci logistyki? Najprościej mówiąc tym, jak zorganizować sprawny i opłacalny przepływ surowców i produktów, a czasem także ludzi między poszczególnymi placówkami. Logistyk musi cały taki proces zaplanować, przeprowadzić […]