wpisy wg olas

Matura pisemna – praca z tekstem o dwudziestoleciu międzywojennym

Fragment utworu Andrzeja Zawady ” Dwudziestolecie literackie” dotyczący kina i kabaretu. Andrzej Zawada „Dwudziestolecie literackie” [1] Życie literackie nie jest możliwe bez żywiołu zbiorowego. Zgiełk kawiarni, snobistyczne zamieszanie salonu, głośny śmiech i brawa kabaretu to nie tylko odgłosy sławy, lecz także źródła inspiracji. Literatura powstaje w samotności. Ale to salon i kabaret sprawiły, że literatura […]

Matura pisemna z polskiego – o języku Ignacego Krasickiego

Przeczytaj uważnie podany niżej fragment książki Ignacego Chrzanowskiego „Historia literatury niepodległej Polski” i odpowiedz na pytania. Czytaj uważnie polecenia i formułuj odpowiedzi precyzyjnie i rzeczowo. Tutaj nie możesz pozwolić sobie na luźne rozważania ? musisz odpowiadać wyłącznie na podstawie tekstu i dokładnie na pytania. Zwracaj uwagę na to, czy masz udzielać odpowiedzi własnymi słowami, czy […]

Matura pisemna z polskiego – praca z tekstem

Pytania z arkusza do tekstu Joanny Gauze o obrazie Van Eycka. Joanna Guze, Spotkania w muzeach świata Jan van Eyck, Portret Arnolfinich Najważniejszym ze wszystkich [dzieł Van Eycka] jest portret Giovanniego Arnolfini, kupca włoskiego zamieszkałego w Niderlandach (gdzie reprezentował interesy potężnych Medyceuszy, władców Florencji) i jego uroczej żony. Arnolfini należał do przyjaciół artysty i ta […]

Zimowa rekrutacja na studia

Ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim, rozpoczynające się od semestru letniego 2016/2017. Nabór trwać będzie do 13 lutego. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK), wybrać kierunek studiów, wprowadzić do systemu wyniki określone w kryteriach kwalifikacji (wyniki maturalne, wynik z dyplomu ukończenia studiów itp.), uregulować opłatę rekrutacyjną, […]

Pojęciownik przyszłego studenta

Oto pojęcia i słówka z jakimi się zetkniesz, gdy zostaniesz studentem. abiturient – uczeń kończący szkołę średnią, maturzysta, absolwent. absolutorium – ukończenie studiów wyższych bez uzyskania dyplomu, po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów. A. jest niezbędne, by móc zdawać egzamin dyplomowy. adiunkt – średni stopień pracownika naukowo- dydaktycznego w szkołach wyższych (wyższy od starszego […]

Biura karier – praktyki, staże, praca…

Studenci nie zawsze doceniają ich działanie, ale biura karier istniejące przy uczelniach są świetnym pośrednikiem między pracodawcą a studentem. Głównym celem biur polskich jest pomoc studentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauką a przemysłem. Biura pełnią też ważną rolę w promocji uczelni […]

Inżynier, magister, licencjat – jaki tytuł po jakich studiach?

System wykształcenia wyższego i stopni naukowych w Europie jest obecnie (2006) zharmonizowany na podstawie tzw. procesu bolońskiego, którego celem jest utworzenie europejskiego systemu stopni naukowych opartych na identycznych standardach i jakości. Deklaracja została podpisana w 1999 roku. System ten oparty jest na trzech stopniach: bakałarz (licencjat lub inżynier, 3 lata nauki), magister (2 lata nauki) […]

Jak przetrwać I rok na uczelni?

Pierwszy semestr na studiach to tak naprawdę dopiero początek dorosłego życia. Zostawieni na pastwę losu studenci muszą sobie radzić sami. Nikt nie będzie Wam sprawdzał notatek, nie będzie wzywał Was na zajęcia. Nie przyjdziecie, nie zanotujecie, nie nauczycie się – będziecie musieli radzić sobie sami. Jak przetrwać pierwszy – najtrudniejszy semestr? Mam nadzieję, że ten […]

Erasmus – poznaj swoje możliwości

 To program, dzięki któremu odbywają się międzynarodowe wymiany studenckie, czyli wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji. Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP […]

Wypracowanie: Dlaczego średniowiecze możemy nazwać epoką krzyża i miecza?

Masz pewną tezę i musisz ją udowodnić, dobierając uzasadnione argumenty. We wstępie dobrze byłoby wyjaśnić, co rozumiesz przez symbole krzyża i miecza, do jakich wartości się one odwołują. Zauważ, że w tym temacie możesz wykorzystać nie tylko literaturę (hagiografia, epos rycerski, romans rycerski). Dobre wrażenie wywoła znajomość (choć w niewielkim stopniu) zagadnień historycznych i kulturowych, […]

Wypracowanie: Obraz kobiety w literaturze i sztuce Młodej Polski

Wczytajmy się dokładnie! Temat wymaga od nas pisania nie tylko o literaturze. Kto nie napisze o sztuce, na pewno nie wyczerpie tematu. Przywołajmy w pamięci obrazy z epoki. Czy któreś z nich przedstawiają kobiece postacie? Jakie? Obraz kobiety w literaturze i sztuce Młodej Polski Jak zacząć? Przykład Galeria kobiet w literaturze Młodej Polski jest niesłychanie […]

Konkurs „Powidoki z MegaBabką”

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu we współpracy z Inicjatywą Mamy Głos zaprasza do udziału w konkursie „Powidoki z MegaBabką”. Mogą wziąć w nim udział uczniowie do lat 19. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plastycznej lub fotograficznej interpretacji wybranych dzieł artystek, których twórczość przypada na XX i XXI wiek. […]