wpisy wg olas

Studia na lotnictwie i kosmonautyce

Niektórzy twierdzą, że same studia to już kosmos. A co dopiero potem? To bardzo wąska dziedzina kształcenia. Jak się okazuje, studia przygotowujące do zawodu lotnika prowadzą w Polsce tylko cztery uczelnie państwowe i jedna publiczna. Po raz pierwszy w tym roku akademickim przyjmie studentów na cywilne studia lotnicze Wyższa Szkoła Oficerska w Dęblinie. Dobrą renomą […]

Ratownictwo medyczne – co cię czeka?

Dużo pracy, mało pieniędzy ? tak może wyglądać życie ratownika medycznego. To fach, w którym człowiekowi na ogół brakuje czasu, spokoju i kasy. Za to z pewnością nie brakuje satysfakcji. Wypadek na drodze. Bójka. Katastrofa kolejowa. Pożar. Ratownik jest wszędzie tam, gdzie trzeba komuś ratować życie. Uczelnie, zanim przyjmą na studia z ratownictwa, uprzedzają: to […]

Urlop dziekański – przerwa w studiowaniu?

Jesteś studentem, ale nie studiujesz? Czyli jesteś na urlopie dziekańskim:) Jest taka możliwość, aby przerwać studia na pół roku, na rok, zachowując przywileje studenckie. Na czym to polega? Dowiedz się już dziś i planuj swoją studencką karierę! Urlop dziekański, przyznawany przez dziekana wydziału, może trwać semestr lub maksymalnie cały rok akademicki. Niestety, nie dostaniesz go […]

Co to są studia MBA?

To najwyższy stopień wtajemniczenia biznesowego. Dowiedz się więcej! Według portalu pracuj.pl MBA to najwyższy stopień wtajemniczenia biznesowego. Absolwenci renomowanych uczelni, legitymujący się tym tytułem, mogą liczyć na najbardziej eksponowane stanowiska w biznesie. Studia MBA to droga inwestycja, jednak na ogół szybko się zwraca. Studia MBA to studia podyplomowe, wymagające ukończenia studiów wyższych. Rekrutacja Postępowanie rekrutacyjne […]

Co nam dają punkty ECTS?

Dlaczego jest tak, że niektóre studia są jednolite, a inne dwustopniowe? Co nam dają punkty ECTS? Za wszystkim stoi Proces Boloński. Jeśli wybierasz się na studia, przeczytaj! Co to jest Proces Boloński? Proces Boloński zapoczątkowany został 19 czerwca 1999 roku. Wtedy to ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe z 29 krajów Europy podpisali Deklarację Bolońską. Zobowiązali […]

Wypracowanie na temat „Ody do młodości”

Temat nie jest łatwy – choćby dlatego, że wymaga przypomnienia sobie wiadomości z mijającej epoki i umiejętności wychwycenia elementów romantycznych i klasycystycznych. Jednak jest to temat ważny – doskonałe wypracowanie na początek omawiania romantyzmu w szkole. „Oda do młodości” pozwala sobie bardzo wyraźnie uzmysłowić, że nowe prądy nie rodzą się nagle, lecz (słabiej lub silniej) […]

Jak pisać charakterystykę porównawczą?

Mamy tu do czynienia z charakterystyką porównawczą, dwóch modeli świętości, dwóch zupełnie odmiennych dróg do zbawienia. Ideały głoszone przez św. Franciszka z Asyżu i jego postawa okazały się trwalsze. Łatwiej nam zachwycić się radosną, pełną prostoty i miłości do całego świata postawą niż umartwianiem się, znoszeniem upokorzeń, samotnością, dobrowolnym skazywaniem się na cierpienie. Trudniej nam […]

Wypracowanie nt.: Jakie zagrożenia niesie współczesność?

Zwróćmy uwagę na ograniczenie – gatunkowe – mamy pisać tylko o poezji i dramacie, choć zapewne moglibyśmy napisać wiele również o prozie, a także o filmie, sztukach plastycznych. Ewentualnie możemy nawiązać do tych dziedzin we wstępie lub zakończeniu, trzon pracy powinny jednak stanowić refleksje o dramacie i poezji. I tu drugie ograniczenie – czasowe. Interesują […]

Motyw na maturze: Marzenia – idealizm

Jak dobrze przyjrzeć się literaturze ? przykładów do wykorzystania znajdzie się wiele; warunek jest ten, że warto by je dobrze znać, raczej z własnej lektury, nie z opracowań. Nawet w bardzo konkretnych epokach, nastawionych na jasne określanie celów i realizowanie ich, pojawia się zjawisko marzeń, idealizmu, życia – snu. Jednak generalnie zagadnienia takie raczej nie […]

Motyw na maturze: Człowiek w poszukiwaniu dobra i zła

Taki problem istnieje w kulturze od jej początków. Czym się w życiu kierować? Czy wartości są jasno, jednoznacznie, raz na zawsze określone, czy też – względne, zależne od epoki, mody, a może innych jeszcze czynników? Istnienie pewnych wartości zależne jest od czasów, w których są wyznawane; np. średniowieczne pojęcie honoru bardzo się różni od współczesnego. […]

TEST Z WIEDZY O OŚWIECENIU

Powtórz epokę oświecenia, rozwiązując z nami test. 1. Epoka oświecenia to: a. cały wiek XVII b. przełom XVII i XVIII wieku c. cały wiek XVIII Odpowiedź: c Komentarz: Epoka oświecenia trwała w Europie przez cały wiek XVIII, choć jej korzenie tkwią jeszcze w wieku XVII. Wtedy to w Anglii pojawiły się nowe tendencje, które doprowadziły […]