wpisy wg olas

Romantyczna wizja ofiary

Ofiara i poświęcenie to bardzo ważne terminy w literaturze polskiego romantyzmu. Temat taki jak ten, rozpoczęty pięknym cytatem, ma spore szanse na pojawienie się jako jeden z tematów pracy klasowej z literatury romantyzmu. Może również zaistnieć jako ambitne zadanie domowe. Dużą rolę odgrywają w nim cytaty, które wpleciesz w swoją pracę. Jeśli nie możesz przypomnieć […]

Dlaczego bohaterami literatury romantyzmu są często ludzie młodzi?

Temat należy do grupy raczej lubianych przez uczniów. Pozwala na dość dużą swobodę – choć nie obejdzie się bez przywołania wybranych bohaterów literackich, możesz także podzielić się własnymi refleksjami. Dlaczego młodość jest tak ważnym etapem w życiu człowieka? Dlaczego romantycy (a także współcześni pisarze) tak chętnie bohaterami swoich dzieł czynią ludzi młodych? Co ich pociąga […]

O „Sonetach” Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

Ten temat jest jednym z pewniaków. O baroku niełatwo jest pisać, więc poloniści w trosce o kondycję Twoją i Twoich rówieśników rzadko zadają dłuższe prace pisemne z tej epoki. Jednak na temat poświęcony Mikołajowi Sępowi-Szarzyńskiemu musisz się przygotować. Sonety Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego jako wyraz niepokojów i rozdarcia wewnętrznego człowieka baroku Jak zacząć? „Wątły, niebaczny, rozdwojony w […]

Twórczość Norwida a dokonania trzech wieszczów

Pora zmierzyć się z trudnym poetą. Weź pod uwagę trudny czas, w którym przyszło tworzyć Norwidowi. Pamiętaj o cytatach – już dwa wystarczą, by Twoja praca była bardziej kompetentna. Niełatwo określić, jaka jest recepta na sukces tej pracy. Być może jeśli spróbujesz zrozumieć poetę i jego twórczość, on „odwdzięczy” Ci się niezłą pracą na swój […]

Recepty na szczęście zawarte w literaturze renesansu

Zwróć uwagę, że to polecenie zawiera dwa równorzędne zadania. Musisz znaleźć w renesansowych utworach wskazówki dotyczące szczęśliwego życia, a także ocenić je, wybrać te, które są Ci bliskie. Odradzamy umieszczenie tej oceny dopiero w zakończeniu (to częsty błąd popełniany przez autorów szkolnych wypracowań). Praca może być ciekawa, bo pozwala na dużą samodzielność i swobodne dobieranie […]

Co literatura renesansu mówi o powinnościach obywatelskich?

Takie lub podobnie brzmiące polecenie często pojawia się na pracach klasowych. Dotyczy ważnego problemu, często poruszanego w różnego typu renesansowych utworach. Daje więc możliwości zaprezentowania (i sprawdzenia!) wiedzy: każe łączyć poezję z publicystyką, omówienie utworów z refleksjami, np. na temat aktualności opisywanych zjawisk. Nasze rady: nie ograniczaj się do Kochanowskiego! Cytuj – dobrze dobrany cytat […]

Starożytność jako źródło inspiracji dla Kochanowskiego

Polecenie bez zagadek i dwuznaczności. Jasno wskazuje, że w twórczości Jana z Czarnolasu pojawiają się nawiązania do antyku. Cała trudność w wyszukaniu tych nawiązań i ich uporządkowaniu. Pamiętaj: praca nie może zamienić się w katalog dzieł Kochanowskiego! Najpierw zastanów się, jakiego typu nawiązania możesz znaleźć, później zilustruj je odpowiednimi przykładami literackimi. Nigdy odwrotnie! We wstępie […]

Rodzice i dzieci w literaturze realizmu

Początkowo temat ten wydał mi się nieciekawy. Rodzice i dzieci? Czy może być coś bardziej nudnego? Kiedy jednak zacząłem przyglądać się bliżej konkretnym dziełom pisarzy realizmu, wyłuskiwać z nich portrety matek i ojców, synów i córek, ze zdumieniem stwierdziłem, że to temat fascynujący! Rodzice i dzieci w literaturze realizmu. Zaprezentuj problem na wybranych przykładach Propozycja […]

Utwory Villona, Rabelais’go, Reja – apoteoza zwyczajności

To jedno z trudniejszych ujęć problematyki renesansowej, zwłaszcza ze względu na literaturę powszechną i raczej słabą znajomość twórczości Rabelais’go. Takiego tematu spodziewać się można raczej w klasach humanistycznych, a w ogólnych – podobnego, w kontekście obyczajów ukazanych w literaturze świeckiej. Za to mamy temat ciekawy, pozwala popisać się oczytaniem. Utwory Villona, Rabelais’go, Reja – apoteoza […]

Ciemna strona natury ludzkiej w literaturze

Pisarze realizmu pokazują wyraźnie, że nie można dzielić ludzi na złych i dobrych. W każdym z nas – jak słusznie zauważył Prus – ukryte jest to, co jasne, i to, co ciemne. Dlatego właśnie bohaterowie literaccy, w których ujawniła się ciemna strona ludzkiej natury, są tak różni – nie można ich „wrzucać” do jednej szufladki, […]

Matematyka – studia dla wytrwałych?

Matematyczny boom, matma na maturze, matma w internecie, matma na studiach, studia matematyczne? Chcieć studiować matematykę, oznacza postawić wszystko na ten przedmiot na maturze. Wiele uczelni wymaga jednak więcej przedmiotów,  dodatkowo są wliczane wyniki z informatyki, fizyki i dowolnego języka obcego. A na studiach? Całe całki i o wiele więcej Materiał do przerobienia jest ogromny. […]

Związki kultury renesansu z antykiem

Oto temat bardzo typowy, bardzo ważny i bardzo często pojawiający się na klasówkach z renesansu. Jest to też temat, który warto polecić ścisłym umysłom, osobom konkretnym, ponieważ trzeba w jego realizacji trzymać się dokładnej wiedzy, z polotu specjalnie skorzystać się nie da. Związki kultury renesansu z antykiem Materiał można podzielić na przykład tak: • respektowanie […]