wpisy wg olas

Hispanistyka na KUL

Dwa języki romańskie, czyli hiszpański jako wiodący i francuski jako drugi język + historia i kultura Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych = hispanistyka na KUL. Program tego kierunku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obejmuje też obowiązkowy moduł specjalistyczny z zakresu języka hiszpańskiego w biznesie, w hotelarstwie, turystyce i administracji, moduł opcjonalny z zakresu realioznawstwa hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego.   Hispanistyka na KUL – czego […]

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Do końca października trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych w ramach marszałkowskiego projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”. Wsparcie trafi do ponad 600 uczniów, wysokość stypendium to od 200 do 500 złotych miesięcznie. Dokumenty do pobrania nazawodowyprymus.kujawsko-pomorskie.pl.   – W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne skierowane do uczniów, którzy […]

Mediacja sztuki – nowy kierunek w Akademii Sztuk Pięknych

Mediacja sztuki to nowy kierunek w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, który stanowi połączenie praktyki i teorii sztuki. Mediacja to dialog rozumiany jako połączenie specjalności krytyka i kuratora. Jak zapewniają władze ASP, tu nauczysz się dialogu między sztuką a publicznością, artystą a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku. Kierunek studiów powstał jako […]

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny – zostań mistrzem!

Jesteś uczniem liceum lub szkoły o profilu technicznym bądź zawodowym? To Ogólnopolski Konkurs Retoryczny jest dla Ciebie. Konkurs organizuje Fundacja Akademia Retoryki. Jak podkreśla założyciel Fundacji Akademia Retoryki, dziennikarz, felietonista i wydawca Igor Zalewski, głównym celem przedsięwzięcia jest promocja wśród młodzieży mody na swobodne, ładne i efektowne mówienie po polsku. „Organizujemy konkurs retoryczny z dwóch powodów: szlachetnego i praktycznego. Szlachetnego, bo […]

Aplikacja mobilna UEKatGuide, czyli dziekanat w apce!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, mają aplikację mobilną UEKatGuide dzięki której szybko i wygodnie sprawdzają wszystkie informacje dotyczące studiów. Mają szybki dostęp do informacji o odwołanych zajęciach i konsultacji wykładowców, najważniejszych wydarzeń na uczelni. Studenci I roku i kandydaci na studia mogą korzystać z takich udogodnień, jak: mapa kampusu z oznaczeniem budynków i parkingów, przewodnik […]

Nowe studia: malarstwo i projekty interdyscyplinarne

Na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstały studia: malarstwo i projekty interdyscyplinarne, które pozwolą zdobyć wykształcenie w zakresie współczesnych koncepcji malarstwa i zastosowań form malarskich z wykorzystaniem różnych technologii. Tu nauczysz się wszystkiego, co wiąże się ze sztukami projektowymi lub filmowymi. Malarstwo i projekty interdyscyplinarne Program zajęć pozwala  studentowi samodzielnie tworzyć indywidualną ścieżkę studiowania. […]

Błyskotliwy i fascynujący opis historii świata – „Krótka historia świata”

Opisanie historii świata w błyskotliwy i fascynujący sposób mogłoby się wydawać zadaniem niemożliwym, jednak E.H. Gombrich podjął to wyzwanie, a rezultat jest zachwycający: spod jego pióra wyszła prawdziwa perełka – „Krótka historia świata” . „Krótka historia świata” Ukazała się po raz pierwszy w 1936 roku, w Wiedniu. Było to dzieło napisane w zaledwie sześć tygodni, […]

Ruszył konkurs „Europa z naszej ulicy”!

Czy wiesz w jaki sposób losy Twojej okolicy łączą się z Europą, z jej kuchnią, historią, wartościami? Czy odnajdujesz w swojej okolicy jej architektoniczne czy gospodarcze wpływy? Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja Liberalna Edukacja zapraszają młodzież do poszukania europejskich śladów w najbliższej okolicy. Środki wyrazu są dowolne, a nagrodą jest trzydniowy wyjazd do […]

Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim wyróżniona przez PKA

Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim, magisterski kierunek prowadzony w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych, uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest to ocena wyjątkowa i rzadko przyznawana. Spośród 39 magisterskich kierunków psychologii w Polsce tylko 3 uzyskały ocenę wyróżniającą. To już czwarta wyróżniająca ocena PKA dla Uniwersytetu Gdańskiego. Poprzednie otrzymały kierunek biotechnologia, Wydział Oceanografii i Geografii i […]

 UWAGA! Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży!

„Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży” to projekt skierowany do uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w dziedzinie chemii. Projekt ma na celu wyłonienie piętnastu najzdolniejszych uczniów w zakresie chemii, którzy dostaną szansę na samodzielną realizację prac naukowo-badawczych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W czasie stażu każdy z uczestników będzie miał możliwość korzystania z laboratorium chemicznego, […]

Konkurs na Esej „Czy Stanisław Lem przewidział nasz świat?”

Pytanie postawione w IV Ogólnopolskim Konkursie na Esej jest oczywiście retoryczne. odpowiedź nie musi być oczywista. Może dotyczyć np. wszystkich wymiarów Lemowego pisarstwa – nie tylko opowieści i opowiadań, frapujących i wciąż aktualnych, lecz również esejów, felietonów i tekstów krytycznych. Które elementy pojawiające się w tekstach Lema można byłoby nazwać dzisiaj proroczymi? Czy wyłania się […]

Nowy kierunek na UP: ekoenergetyka

Studia na ekoenergetyce na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie skoncentrowane są na zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności wytwarzania energii z różnych źródeł odnawialnych: energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i opartej na biomasie. Program studiów obejmuje również aspekty prawne, środowiskowe i społeczne związane z odnawialnymi źródłami energii   Jak wygląda plan zajęć? W programie zajęć są m.in.: roślinne surowce […]