Antropologia dla fanów kultury

Na Uniwersytecie Wrocławskim możesz zdobyć tytuł magistra z antropologii literatury, teatru i filmu. Są to studia interdyscyplinarne, które pozwalają na poznanie człowieka i jego dzieł w ścisłym kontekście kulturowym.

Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym? Chcesz mieć realny wpływ na wydarzenia związane ze sztuką? Rozumieć ich kontekst społeczny? Na kierunku antropologia literatury, teatru i filmu Uniwersytetu Wrocławskiego zapoznasz się z nowymi modelami komentarza krytycznego oraz nauczysz się świadomego postrzegania sztuki.

Studia II stopnia

O tych studiach możesz pomyśleć, gdy będziesz miał dyplom licencjacki lub magisterki dowolnego kierunku studiów. Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów uzyskanych za: ocenę na dyplomie studiów (maksymalnie 50 punktów; ocena z dyplomu mnożona będzie przez 10, np. za ocenę dostateczny plus – 35 punktów), a także rozmowę kwalifikacyjną, która dotyczy zagadnień teorii i historii literatury, wiedzy o teatrze, filmie i o kulturze. Uwaga, przygotowanie do rozmowy na te tematy powinno odpowiadać – przynajmniej – poziomowi rozszerzonej matury z przedmiotów humanistycznych.

Antropologia literatury, teatru i filmu

Badanie twórczości nie jest możliwe bez uwzględniania jej związków z systemami wartości, idei, z opowieściami, mitami, wzorami kulturowymi, obyczajowymi, instytucjonalnymi. Jak twierdzą twórcy tego kierunku, władze uczelni, studentów zapoznaje się z najnowszymi modelami komentarza krytycznego oraz uczy profesjonalnej percepcji sztuki, wdrażając ich do świadomego, analitycznego i wartościującego jej postrzegania. Odbiór antropologiczny uwzględnia szeroko rozumiany, konieczny kontekst kultury, w jakim zawsze funkcjonuje człowiek-twórca i jego dzieło: literackie, teatralne, filmowe, muzyczne czy plastyczne.

Tu w trakcie nauki kładzie się nacisk m.in. na warsztaty przemawiania i pisania i takie przedmioty jak: sztuki w przestrzeni społecznej, teoria kultury a zagadnienia współczesności, kulturowa teoria literatury. Studenci poznają antropologię teatru, film jako tekst kultury.

W programie zajęć są kierunki badań literackich, teatr na świecie, literatura i kultura popularna, antropologia obrazu, muzyka: globalność i etniczność, ciągłość i zmiana, edukacja medialna.

W trakcie studiów są spotkania z twórcami, artystami, autorytetami naukowymi i ludźmi sukcesu ze świata kultury.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.
Specjalista ds. kultury i sztuki

Wykształcenie na tym kierunku studiów pozwala na odnalezienie się na rynku pracy w roli specjalisty ds. kultury i sztuki. Antropolodzy literatury, teatru i filmu znajdą pracę jako recenzenci prasowi, kierownicy artystyczni, pracownicy instytucji kultury, oświatowych i samorządowych

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *