Zdobądź stypendium BAS na naukę w angielskiej szkole z internatem!

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (British Alumni Society) ogłasza kolejną turę kwalifikacji stypendialnej dla licealistów we współpracy z Podyplomową Szkołą Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pod podwójnym patronatem Oxford and Cambridge Society of Poland oraz Oxford University Press. Można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach:

  1. Adcote School for Girls – 2 miejsca , mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
  2. Bedstone College– 1 miejsce mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
  3. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
  4. Ellesmere College– 1 miejsce, mogą kandydować tylko chłopcy (szkoła koedukacyjna)
  5. Farringtons School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
  6. Mayfield School – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła żeńska)
  7. Tettenhall College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
  8. Wrekin College –1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła koedukacyjna)
  9. Windermere School– 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta
  10. Windermere School – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta

 

basstypendia

Liczba dostępnych miejsc może ulec zmianie. Nowe miejsca będą na bieżąco ogłaszane .

Stypendium obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie podczas dwóch ostatnich lat nauki Uczniowie pokrywają jedynie koszty dojazdów, mundurków, kieszonkowego oraz tak zwane extras (opłaty egzaminacyjne, drobne wydatki związane z wspólnymi wyjściami całej klasy lub szkoły do kina, teatru, itp). W zależności od profilu szkoły nauka kończy się egzaminami maturalnymi w systemie angielskim A-level lub IB (matury międzynarodowej).

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

–       wiek: 1 klasa LO;

–       stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w polskim liceum ogólnokształcącym;

–       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;

–       wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (średnia z egzaminów z polskiego, matematyki, historii i nauk społecznych, nauk przyrodniczych. Wynik egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. )

–       średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.80;

–       udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;

–       dochód rodziców nieprzekraczający łącznie 130 000 PLN netto w roku 2016 (w ostatnim rozliczonym roku podatkowym)

Wymagane dokumenty:

–       osobiście przygotowane CV w języku angielskim;

–       kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum;

–       kserokopia wyników egzaminu gimnazjalnego;

–       wypełniony, podpisany formularz aplikacji z poświadczeniem ocen z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej szkoły (w jęz. angielskim lub z dołączonym tłumaczeniem ); -osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;

–       poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł; dane do przelewu

–      zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej;

–      deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w roku 2016 nie przekraczał 130 000 PLN.

Regulamin Kwalifikacji BAS 2018

Zgłoszenia, z  dopiskiem na kopercie: BAS Scholarships, należy przesyłać pod adresem:

British Alumni Society

(Fundacja British Council)

Ul. Koszykowa 54,

00-675 Warszawa

do dnia 28 lutego 2018 (decyduje data stempla pocztowego.) Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz aplikacji, dane do przelewu i wzory deklaracji znajdują się na stronie www.bas.org.pl  Kontakt: marzena.reich @gmail.com; marzena.reich@bas.org.pl, +48 665 65 85 25

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *